top of page

Střediska Probační a mediační služby nabídnou ve dvou krajích bezplatné dluhové a právní poradenství

Vybraná střediska Probační a mediační služby České republiky (dále jen PMS) začnou svým klientům od října 2019 zdarma nabízet dluhové a právní poradenství. Tuto službu bude pro PMS zajišťovat VOLONTÉ CZECH, a to v rámci nového projektu "VOL Nový start", reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010689, financovaného z Evropského sociálního fondu.


Projekt bude zahájen od 1. 10. 2019. Na vybraná střediska PMS ve Středočeském a Ústeckém kraji budou pravidelně (jednou za 14 dní) dojíždět naši dluhoví poradci, aby klientům pomohli v efektivním řešení jejich dluhové situace. Službu dále doplní mj. i právní a pracovní poradenství.


„Probační služba v souladu s Koncepcí rozvoje probace a mediace do roku 2025 reaguje na aktuální problematiku dluhového zatížení osob s trestní minulosti s cílem jejich efektivnější integrace, a zřizuje ve spolupráci s VOLONTÉ CZECH, o.p.s., k pilotnímu ověření dluhové poradny v krajích, které jsou významně zatíženy procentem osob v exekuci,“ uvedl krajský vedoucí probačních středisek Severočeského soudního kraje Jan Odvárka.


„V projektu počítáme s minimálně 800 klienty Probační a mediační služby, kterým dluhoví a právní poradci nabídnou celkem 1296 hodin poradenství,“ vysvětlila manažerka projektu Ing. Zuzana Bejó z VOLONTÉ CZECH, o.p.s.


Cílem poskytování služby dluhového poradenství klientům PMS není pouze zmapování jejich dluhů, ale rovněž i kompletní vyčíslení a nastavení dalšího postupu, včetně sepsání a podání insolvenčního návrhu či nastavení splátkového kalendáře (v závislosti na situaci daného klienta).


Do pilotního projektu VOL Nový start se zapojilo celkem 10 středisek PMS - Beroun, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Kladno, Louny, Most, Rakovník, Rumburk (detašované pracoviště střediska Děčín), Teplice a Ústí nad Labem.


Comments


bottom of page