top of page

Časté dotazy

Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější dotazy od zájemců o naše dluhové a právní poradenství a další služby. 

Úvodní VOL (16).png

Časté dotazy

Proč lidem pomáháte zdarma?

Veškeré námi poskytované služby a vzdělávací aktivity jsou plně hrazeny v rámci projektů, financovaných z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Praha Pól růstu.

Kdo stojí za VOLONTÉ CZECH

Společnost VOLONTÉ CZECH o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená 14. 09. 2000. Využíváme našich dlouholetých zkušeností v oblasti projektů, financovaných z české rozvojové pomoci, OSN, PHARE a evropských fondů. Tým společnosti tvoří odborníci, kvalifikovaní poradci, lektoři a lidé, které dohromady spojuje vůle pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. 

Když máte dluhovou poradnu v Mladé Boleslavi, znamená to, že nabízíte pomoc jen v této lokalitě?

Naše dluhové a právní poradenství i další aktivity nejsou nijak omezeny jednou lokalitou. Veškeré nabízené služby poskytujeme po celé ČR. Dluhovou a právní poradnu v Mladé Boleslavi provozujeme v rámci projektu "VOL POMOC" a "VOL POMOC II", který je zaměřen na IPRÚ Mladá Boleslav, naše další projekty jsou již bez vymezení regionu. 

Jak probíhá spolupráce, v případě, že budu mít zájem?

S každým klientem řešíme jeho situaci INDIVIDUÁLNĚ. Na začátku spolupráce vám bude přidělen dluhový/právní/pracovní poradce, který bude po celou dobu spolupráce stejný. S ním tak můžeme vaše záležitosti a problémy řešit. Pokud se jedná o finanční záležitosti, veškeré kroky dluhového poradce podléhají zároveň i kontrole právníka, aby byl dodržen kvalitní a odborný servis, který klientům nabízíme. 

Co si mám představit pod "právním poradenstvím"?

Námi nabízená služba "právního poradenství" je spojena VÝHRADNĚ se záležitostmi, které se týkají finanční a dluhové problematiky. Naši právní poradci vyčíslí (ve spolupráci s dluhovým poradcem) vaše dluhy a navrhnou pro vás to nejvhodnější řešení. Mohou rovněž ZDARMA sepsat a podat insolvenční návrh, a to na základě akreditace, udělené Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Právním poradenstvím se však nerozumí zastupování v řízení před soudy a správními úřady.

Pomůžete mi, i když vím, že mám dluhy, ale nemám k nim žádné materiály ani bližší informace? 

Ano, i v tomto případě vám můžeme pomoci. Naši klienti k nám mnohdy přijdou pouze s informací, že "někde dluží". Naši dluhoví poradci jsou připraveni i na tuto situaci a vaše dluhy zjistí, vyčíslí a nastaví postup k vašemu oddlužení. 

Mohu s vámi spolupracovat, i když jsem nikdy nebyl ve vězení a můj trestní rejstřík je bez záznamu?

Samozřejmě. V rámci našich projektů se sice zaměřujeme i na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, ale veškeré nabízené služby a aktivity jsou určeny všem klientům, a to bez omezení. Pomáháme nezaměstnaným osobám, předluženým osobám, cizincům či matkám na mateřské/rodičovské dovolené apod.

Kde zjistím, jaké aktuálně nabízíte vzdělávací kurzy? 

Informace o veškerých plánovaných kurzech naleznete na našem Facebooku, případně nám můžete napsat nebo zavolat

Zdarma vám pomůžeme zbavit se dluhů nebo vám najít práci!

bottom of page