top of page

Partneři

V rámci našich projektů a realizovaných aktivit spolupracujeme s řadou dalšími organizacemi. 

Úvodní VOL (14).png

Přehled našich partnerů

Vězeňská služba ČR

S Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR realizujeme řadu inovativním projektů pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.
V roce 2012 bylo VOLONTÉ CZECH schváleno jako poskytovatel školení a realizátor programů pro odsouzené ve věznicích ČR. Díky této dlouholeté a úzké spolupráci získala naše výkonná ředitelka pro projektovou činnost, paní Ing. Zuzana Bejó, Plaketu Vězeňské služby ČR II. stupně za zásluhy v oblasti vězeňství.  Více informací

Nový projekt(4)_edited.jpg

ProEduCo s.r.o.

Vzdělávací společnost ProEduCo s.r.o., která má oprávnění ke zprostředkování zaměstnání a provádění poradenské a informační činnosti zajišťuje pro naše klienty ubytování, rekvalifikační kurzy, profesní/dílčí kvalifikace, pracovní poradenství a pracovní diagnostiku. Více informací

Nový projekt(4)_edited.jpg

ALTEDA, z.ú.

Společnost ALTEDA se zaměřuje na pomoc nejen sociálně ohroženým osobám, ale také firmám při řešení dluhů svých zaměstnanců. Tým tvoří odborníci z neziskového sektoru, veřejné správy i byznysu, kteří společně hledají nové cesty k řešení komplikovaných problémů. Působí rovněž jako nakladatelství
a vydává odborné publikace a příručky.
 Více informací

A-Giga kostka barva.jpg

A-GIGA s.r.o.
Společnost A-GIGA působí v oblasti telemarketingu již od roku 1996. Patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Rovněž provozují call centra přímo ve vybraných věznicích call centra. Se společností A-GIGA dlouhodobě spolupracujeme zejména v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče. Více informací

Nový projekt(4)_edited.jpg

Žlutá stužka z.s. 
Žlutá stužka se prostřednictvím projektu Yellow Ribbon Run věnuje od roku 2016 osvětě o problematice lidí s trestní minulostí a dopadům uvěznění na rodiny, děti, oběti a širší společnost. Každoročně pořádá Yellow Ribbon Run (Běh se žlutou stužkou).
Se Žlutou stužkou úzce spolupracujeme zejména v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče.
Více informací

Nový projekt(4)_edited.jpg

ŠANCE P.R.O. 
Organizace ŠANCE P.R.O. usiluje o zlepšení vztahu veřejnosti, institucí a zaměstnavatelů ke znevýhodněným, handicapovaným
a jinak obtížně zařaditelným osobám. Těm při
náší šanci pro opětovné začlenění zpět do společnosti. Spolupracujeme zejména v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče.  Více informací

Nový projekt(4)_edited.jpg
LH.png

LIGHTHOUSE spolek 
Spolek LIGHTHOUSE působí v českém vězeňství od roku 2010. Specializuje se mj. na podmíněného propuštění a oblast dluhového poradenství a finanční gramotnosti. Společně spolupracujeme v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče.  Více informací

Nový projekt(4)_edited.jpg
LHA.png

LIGHTHOUSE ACADEMY 
LIGHTHOUSE ACADEMY se specializuje na vzdělávání pracovníků věznic, sociálních pracovníků, kurátorů a pracovníků neziskových organizací. Rovněž pracuje s odsouzenými a jejich rodinami, se kterými řeší zejména přípravu na život po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Spolupracujeme v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče.  Více informací

Nový projekt(4).png

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. (CID)

S ředitelkou CID, paní PhDr. Marií Petrželovou, spolupracujeme již řadu let. V současnosti společně realizujeme například Komunitní centrum Karlín a mnoho dalších aktivit pro děti se zdravotním postižením, děti z dětských domovů či ze sociálně vyloučených rodin.  Více informací

Nový projekt(5).png

Služby a školení MB

Se společností Služby a školení MB dlouhodobě realizujeme zejména vzdělávací kurzy a další podpůrné aktivity na Mladoboleslavsku. V prostorách společnosti rovněž provozujeme Dluhovou a právní poradnu. Více informací

Nový projekt(3)(1).png

Rodinné centrum KOUPÁK v Mladé Boleslavi

S Rodinným centrem KOUPÁK nás pojí úzká spolupráce zejména při přípravě a realizaci nejrůznějších vzdělávacích aktivit pro matky na mateřské/rodičovské dovolené. Veškeré kurzy připravujeme tak, abychom zvýšili jejich uplatnění na trhu práce a zlepšili jejich osobní i pracovní dovednosti.  Více informací

Nový projekt(3)(1)(2).png

South East Asia - liaison, z.s. (SEA -I)

S touto organizací spolupracujeme již mnoho let, a to zejména v oblasti pomoci pro Vietnamce pracující a žijící v ČR. Společně organizujeme vzdělávací kurzy, výuku českého jazyka a další aktivity, které této skupině pomáhají rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.  Více informací

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. 

bottom of page