top of page

Seminář na půdě Poslanecké sněmovny o aktuální problematice práce s propuštěnými z výkonu trestu

Dnes, 21. listopadu 2023, se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konal seminář na téma "Problematika sociálního začleňování lidí po výkonu trestu odnětí svobody". Akci organizoval PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., poslanec a člen Výboru pro sociální politiku.


Semináře se účastnil mj. generální ředitel Vězeňské služby ČR, genmj. Mgr. Simon Michailidis, ředitelka Probační a mediační služby ČR, PhDr. Andrea Matoušková, poslankyně Parlamentu ČR a bývalá ministryně spravedlnosti, prof. JUDr. Helena Válková, CSc. či poslankyně Parlamentu ČR, Mgr. Andrea Babišová, MBA.


Za VOLONTÉ CZECH, o.p.s. vystoupil ředitel společnosti, Mgr. Lukáš Salivar a ředitelka pro strategický rozvoj, Ing. Miroslava Maťátková, MBA.


Společně jsme diskutovali o aktuální problematice postpenitenciární péče, představili jsme aktivity, které propuštěným osobám z výkonu trestu odnětí svobody dlouhodobě poskytujeme, a to s důrazem na zajišťování zaměstnání a ubytování po propuštění. Dále jsme společně řešili mj. i nutnost sdílení dat mezi neziskovými organizacemi, což vidíme jako klíčové pro zlepšování práce s klienty a účinné pomoci.


Za pozvání na seminář velmi děkujeme, jelikož právě sdílení zkušeností a postupů při práci s odsouzenými a propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody i s dalšími organizacemi a subjekty je pro nás vždy velmi přínosné.


Comments


bottom of page