top of page

Vzdělávání

Nabízíme řadu vzdělávacích, rekvalifikačních
a dalších kurzů, s cílem zlepšit vaše dovednosti
a zvýšit uplatnění na trhu práce. 

unity-1917780_1920.jpg

Nabízíme řadu rekvalifikačních kurzů
a našich akreditovaných vzdělávacích programů MPSV

Zajišťujeme odborná školení s cílem uplatnění na trhu práce.

Zajišťujeme komplexní vzdělávací programy pro osoby ve výkonu trestu

Zajištujeme výuku českého jazyka pro pracující cizince

Připravujeme pravidelné kurzy pro matky na mateřské/rodičovské dovolené

Nabízíme adiktologické poradenství 

Nabízíme řadu vzdělávacích programů a rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, zaměřených
na oblast vašeho osobního i pracovního rozvoje. Zaměřujeme se zejména na matky na mateřské/rodičovské dovolené, nezaměstnané či nízkokvalifikované osoby, a rovněž i na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (více zde). Veškeré vzdělávací aktivity připravujeme na míru, a to dle aktuálních potřeb našich klientů. Ve spolupráci s SEA - I  realizujeme i výuku českého jazyka pro cizince.

Náš tým je složen pouze z odborných lektorů s dlouholetou praxí a zkušenostmi. Součástí Součástí týmu jsou mj. i akreditovaní lektoři na rekvalifikace a odborné kurzy v oblasti projektového řízení, účetní a daňové evidence, vedoucí provozu – mistr/mistrová aj.

 

Na základě našich zkušeností a poptávce po odborných technických kurzech ze strany cílových skupin jsme doplnili tým lektorů, kteří mohou zajišťovat odborné i akreditované technické vzdělání, protože jsou sami akreditovaní či inspektoři. V naše týmu působí svářečský inženýr
a svářečský praktik, zkušební komisař školení obsluhy vysokozdvižného vozíku, odborný technik zdvihacího zařízení do 1 tuny, odborný lektor pro výuku motorových pil, křovinořezů a benzínových sekaček, odborný garant technologie obrábění kovů, odborný garant pro výuku výkresové a technické dokumentace a osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a BOZP.

Veškeré vzdělávací aktivity jsou ZDARMA

Dále nabízíme i dva vzdělávací programy, akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí (více zde)

Jsem druhým rokem na rodičovské dovolené, nechci se vrátit do práce s tím, že svým kolegům nestačím. Kurzy na Koupáku mi hodně dávají a navíc je tam zdarma i hlídání dětí. 

Ve výkonu trestu jsem si díky nim udělal papíry na vysokozdvižný vozík. Teď mám díky tomu dobře zaplacenou práci a můžu se postavit na vlastní nohy.

– Jaroslav, Hradec Králové

– Petra, Mladá Boleslav

KOMUNITNÍ CENTRUM Karlín

V našem Komunitním centru Karlín řešíme s klienty jejich specifické problémy a zajišťujeme pro ně potřebnou pomoc. Rovněž zde pravidelně probíhají besedy a setkání nad konkrétními tématy. V případě potřeby zajišťujeme i potravinové a hygienické balíčky. 

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat pana Mgr. Milana Cmára, m.cmar@seznam.cz.

Veškeré aktivity jsou poskytovány ZDARMA, a to v rámci projektu Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín  (reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000688).

Nabízíme vám řadu různých vzdělávacích kurzů pod vedením skutečných odborníků.

bottom of page