top of page

Spolupráce s věznicemi

Díky úzké spolupráci s Vězeňskou službou ČR poskytujeme naše služby i osobám ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. 

Úvodní VOL (3).png

Komplexní proces práce s odsouzeným a propuštěným 

Ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR realizujeme v českých věznicích řadu projektů s cílem, postupně snižovat míru recidivy v ČR. Díky našim dlouholetým zkušenostem s prací s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody jsme vytvořili komplexní proces, díky kterému pomáháme, začlenit tyto osoby zpět do společnosti. Naší specializací je v tomto směru zejména odborný tým dluhových a právních poradců, zkušených lektorů s mnohaletou praxí a poradců pro trh práce. V tomto komplexním procesu pomoci řešíme s našimi klienty primárně jejich finanční (dluhovou) situaci, a to včetně možnosti sepisu a podání insolvenčního návrhu během i po výkonu trestu odnětí svobody.

Ve spolupráci se vzdělávací společností ProEduCo s.r.o.která má oprávnění ke zprostředkování zaměstnání a provádění poradenské a informační činnosti, zajišťujeme pro naše klienty zároveň i zaměstnání a ubytování, a to ihned po jejich propuštění z výkonu trestu.  Současně celý tento proces zahrnuje i nespočet dalších, vzájemně provázaných aktivit, které realizujeme přímo ve věznici. Jedná se zejména o rekvalifikační kurzy (př. na vysokozdvižný vozík, svářecí kurz aj.) a pracovní poradenství a diagnostiku. Během výkonu trestu mohou naši klienti dále absolvovat vzdělávací kurzy, se zaměřením na základy IT, finanční gramotnost, komunikační dovednosti apod. Tyto aktivity jsou tvořeny s cílem, rozvíjet jejich osobní i pracovní dovednosti a zvýšit jejich uplatnění na trhu práce. 

V roce 2019 jsme rovněž spustili unikátní projekt s názvem "Aplikace Good-Lives Modelu v českém vězeňství", do kterého se zapojilo celkem 6 pilotních věznic: Jiřice, Kuřim, Kynšperk nad Ohří, Pardubice, Stráž pod Ralskem a Vinařice. Veškeré informace o tomto projektu se dozvíte zde

O aktuálních projektech a aktivitách ve věznicích se dočtete na našem Blogu. 

logo_volonte_cz.png
VSCR_2019.png
logo-positive.png

"...a z náhodného setkání se zrodila skvělá spolupráce v projektech zaměřených na resocializaci odsouzených ve výkonu trestu a reintegraci po jejich propuštění na svobodu.”

– Mgr. Alena Tesarčíková

komisař Komisí pro podmíněné propuštění

Probační a mediační služba

“...takto dlouhodobě nastavená vzájemná spolupráce na poli penitenciární péče s výše uvedenou o.p.s. je efektivní a napomáhá k reintegraci vězněných osob při jejich návratu do občanského života po propuštění z výkonu trestu.”

– plk. Mgr. Petr Suk

vrchní rada, ředitel věznice Jiřice

“...Spolupráce s VOLONTÉ CZECH, o.p.s. nabízí odsouzeným pomoc, kterou propuštění vězni oceňují
a snáze se dokáží přizpůsobit
a začlenit zpět do běžného života.”

– plk. Mgr. Martin Klapper

vrchní rada, tč. ředitel věznice Kynšperk nad Ohří

“...Celkové hodnocení dosavadní velmi aktivní a vstřícné spolupráceje velmi kladné, taktéž hodnotíme kladně odbornost lektorů a relevantnost poskytovaných informací a pomoci.”

– plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.

vrchní rada, ředitelka věznice Kuřim

Ve kterých věznicích pracujeme? 

V současné době působíme již v 32 českých věznicích. Na mapě níže uvidíte, kde působíme. 

bottom of page