top of page
The%20Long%20wait%20of%20Freedom_edited.

Věznice

Ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR realizujeme v českých věznicích řadu projektů s cílem, postupně snižovat míru recidivy v ČR. Díky našim dlouholetým zkušenostem s prací s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody jsme vytvořili komplexní proces, díky kterému pomáháme, začlenit tyto osoby zpět do společnosti. Naší specializací je v tomto směru zejména odborný tým dluhových a právních poradců, zkušených lektorů s mnohaletou praxí a poradců pro trh práce. V tomto komplexním procesu pomoci řešíme s našimi klienty primárně jejich finanční (dluhovou) situaci, a to včetně možnosti sepisu a podání insolvenčního návrhu během i po výkonu trestu odnětí svobody.

Ve spolupráci se vzdělávací společností ProEduCo s.r.o.která má oprávnění ke zprostředkování zaměstnání a provádění poradenské a informační činnosti, zajišťujeme pro naše klienty zároveň i zaměstnání a ubytování, a to ihned po jejich propuštění z výkonu trestu.  Současně celý tento proces zahrnuje i nespočet dalších, vzájemně provázaných aktivit, které realizujeme přímo ve věznici. Jedná se zejména o rekvalifikační kurzy (př. na vysokozdvižný vozík, svářecí kurz aj.) a pracovní poradenství a diagnostiku. Během výkonu trestu mohou naši klienti dále absolvovat vzdělávací kurzy, se zaměřením na základy IT, finanční gramotnost, komunikační dovednosti apod. Tyto aktivity jsou tvořeny s cílem, rozvíjet jejich osobní i pracovní dovednosti a zvýšit jejich uplatnění na trhu práce. 

V roce 2019 jsme rovněž spustili unikátní projekt s názvem "Aplikace Good-Lives Modelu v českém vězeňství", do kterého se zapojilo celkem 6 pilotních věznic: Jiřice, Kuřim, Kynšperk nad Ohří, Pardubice, Stráž pod Ralskem a Vinařice. (Více informací)

V současné době působíme již v 32 českých věznicích.

bottom of page