top of page

Setkání s norskými zástupci: vybrané české neziskové organizace představily svou činnost v oblasti práce s propuštěnými

Aktualizováno: 19. 4.

Zástupci VOLONTÉ CZECH o.p.s. se 17.4.2024 zúčastnili setkání s norskými zástupci Probační služby a Mediační rady na půdě ředitelství PMS v Praze, kde představili činnost VOLONTÉ CZECH a sdíleli zkušenosti ze své práce s klienty ve VTOS a po propuštění.  Naše prezentace byla jednou ze tří pozvaných NNO, a to kromě nás prezentoval svou činnost i Institut pro restorativní justici  a Mezinárodní vězeňské společenství.NNO Norsko
Comments


bottom of page