top of page

Memorandum o spolupráci Vězeňské služby ČR a Platformy OPOP

Dne 03.10.2022 podepsali zástupci Platformy Organizací pomáhajících odsouzeným a propuštěným (OPOP) s Vězeňskou službou ČR memorandum o vzájemné spolupráci. Cílem memoranda je možnost zahájení spolupráce při tvorbě informačního systému „Organizér klientů neziskových organizací“ (OKNO).


Společně budeme projednávat zejména možnosti sdílení dat týkajících se odsouzených nebo propuštěných osob, které ve výkonu trestu odnětí svobody či po propuštění spolupracují nebo spolupracovaly s neziskovými organizacemi. „Toto sdílení informací vnímám jako jednu z nutných podmínek pro zajištění kontinuity mezi odbornou penitenciární a postpenitenciární péčí a také jako předpoklad pro další zefektivnění práce VS ČR i NNO,“ říká generální ředitel Vězeňské služby ČR Simon Michailidis.


O přípravě informačního systému budeme diskutovat s odbornou veřejností již tuto středu, tj. 05.10.2022, na konferenci s názvem "OKNO do světa aktuální problematiky penitenciární a postpenitenciární péče". Hlavním cílem je zejména sdílení zkušeností se zástupci Vězeňské služby, Probační a mediační služby a zástupců z řad pracovníků věznic, sociálních kurátorů, právníků, mediátorů a dalších.


Platformu OPOP tvoří kromě VOLONTÉ CZECH i společnost A-GIGA, spolek Lighthouse, Lighthouse Academy, ProEduCo a Šance P.R.O.Projekt VOL Mentorink, č. SP-JU1A-004, podpořený v rámci Programu Spravedlnost, který je spolufinancován z finančního mechanismu EHP/Norska 2014-2021 (www.fondyehp.cz/www.norskefondy.cz,www.eeagrants.org). Poskytovatelem finančních prostředků je Ministerstvo financí.Comments


bottom of page