top of page

Klub úspěšných: unikátní propojení propuštěných s těmi, kteří na výstup z věznice stále čekají

Aktualizováno: 15. 2. 2023

Dne 03.02.2023 proběhlo ve Věznici Vinařice unikátní setkání s názvem "Klub úspěšných". Propojení těch, kteří již byli z věznice propuštěni s těmi, kteří si svůj trest stále odpykávají má velkou podporu i od vedení věznice. Toto setkání bylo v pořadí již druhé a vzhledem k velmi pozitivním ohlasům věříme, že se z Klubu úspěšných stane ve Vinařicích nová tradice.


Ti, kteří si ještě před pár měsíci odpykávali trest odnětí svobody se vrátili zpět do věznice, avšak již jako svobodní - "v civilu", jak sami propuštění říkají. Prošli bezpečnostní kontrolou, usadili se v terapeutické místnosti a čekali, až přijdou jejich kamarádi, se kterými ještě před nějakou dobou trávili ve věznici každý den. Hlavním cílem jejich návštěvy bylo podpořit ty, kteří na den výstupu z výkonu trestu stále čekají.


Setkání zahájil Mgr. Josef Hrubý, terapeut a vychovatel věznice, který ocenil zejména velkou účast ze strany propuštěných, se kterými během jejich trestu sám dlouhodobě pracoval. Dále promluvil i ředitel věznice, plk. Mgr. Valdemar Kropáček, který se zájmem poslouchal debatu odsouzených s propuštěnými. Těm rovněž popřál mnoho dalších úspěchů a hlavně vytrvalost na jejich nové cestě bez páchání trestné činnosti.


Pro všechny zúčastněné bylo velmi zajímavé vyslechnout, jak se během pár měsíců na svobodě jejich životy změnily, jakou mají práci, jak tráví svůj volný čas a jak zpětně hodnotí dobu, strávenou ve věznici. Rovněž se s námi podělili i o překážky, které na ně za zdmi věznice čekaly a se kterými se museli vypořádat. Právě toto jedinečné setkání již propuštěných osob s těmi, kteří na konec trestu stále čekají má velmi pozitivní ohlasy a dodává vězňům naději a pocit, že i když je přechod na svobodu velmi těžký, tak lze zvládnout a nerecidivovat.


Mezi účastníky byli i zaměstnanci společnosti A-GIGA, s.r.o., našeho dlouholetého partnera, který ve Věznici Vinařice provozuje call centrum a dává tak práci velkému počtu odsouzených. Někteří z propuštěných účastníku odstartovali u této společnosti svou profesní kariéru i po výstupu z věznice. Kromě vinařické věznice provozuje společnost A-GIGA, s.r.o. své call centrum i ve Věznici Kuřim.


Velkou část Klubu úspěšných tvořili rovněž i absolventi našeho projektu Good-Lives Model* (dále jen GLM), kteří museli k získání osvědčení absolvovat ve vězení celkem 240 hodin terapií. Velmi nás tedy zajímalo to, jak zpětně celý projekt hodnotí a zda některé z osvojených technik a hlavních myšlenek projektu používají i na svobodě. Většina se shodla na tom, že jim terapie v mnohých klíčových oblastech života skutečně pomohly a čerpají z nich i po propuštění. Toto zjištění bylo klíčové zejména pro přítomné terapeuty GLM, kteří s nimi ve věznici pracovali.


Věznici Vinařice tímto ještě jednou děkujeme za pozvání a přejeme, aby setkání Klubu úspěšných dodávalo sílu a naději i dalším odsouzeným.


*GLM je unikátní projekt, do kterého se zapojilo celkem šest pilotních věznic (více o projektu zde). Důraz klade zejména na dlouhodobou terapeutickou práci s odsouzenými za násilné trestné činy. Tento projekt je realizován ve třech bězích, v každém běhu pracuje tým s jednou kohortou (skupinou) odsouzených. Účastníci GLM mají za sebou celkem 240 hodin terapií, při kterých postupně poznávají své já, analyzují své předchozí skutky, a za systematické pomoci vyškolených zaměstnanců věznice hledají jiné způsoby zvládání obtížných životních situací.
Projekt "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství", reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČRComments


bottom of page