top of page

Good-Lives-Model

Informace o unikátním terapeutickém programu Good-Lives-Model, který realizujeme spolu s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR.

GLM_logo.png

Aplikace Good-Lives Modelu v českém vězeňství

"Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství", tak zní název unikátního pilotního projektu pro odsouzené za násilné trestné činy. Tento projekt byl zahájen dne 1. srpna 2019, a to ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR. Do pilotáže se zapojilo celkem
6 českých věznic: Jiřice, Kuřim, Kynšperk nad Ohří, Pardubice, Stráž pod Ralskem a Vinařice. Cílem tohoto terapeutického programu je postupné snižování vysoké míry recidivy v ČR. 

 

Good-Lives Model (dále jen GLM) klade důraz hlavně na dlouhodobou terapeutickou práci s odsouzenými za násilné trestné činy. Zejména pak na uvědomění si svého kriminálního a mnohdy impulsivního chování, hledání jiného způsobu při zvládání obtížných životních situací a hlubší práci na sobě samém. Tzv. "Model dobrého života", jak je tento projekt rovněž nazýván, je vyvinut tak, aby zamezil agresivnímu jednání odsouzených a dalšímu páchání trestné činnosti. 

Implementaci GLM do oblasti českého vězeňství odborně zaštitují pracovníci Sociálně terapeutického oddělení německé věznice Brandenburg - Steven Feelgood, Ivan Brčina
a Joseas Helmes. Jednotlivé postupy a metody GLM představili realizačním týmům jednotlivých pilotních věznic tak, aby mohli model aplikovat na vybranou cílovou skupinu
(tj. zapojených odsouzených). 

GLM_logo_2.png

VEŠKERÉ INFORMACE NALEZNETE
NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
WWW.GOODLIVESMODEL.CZ

bottom of page