top of page

INTENS: Na dvoudenním setkání týmu byla ustanovena pracovní skupina k obsahu pilotního projektu pro pachatele sexuálně motivovaných trestných činů

Ve dnech 8. až 9. 1. 2024 proběhlo dvoudenní setkání členů realizačního týmu pilotního projektu INTENS. Hlavním cílem projektu je zmírnit dopady a následnou recidivu u neparafilních pachatelů sexuálně motivovaných trestných činů a vytvořit pro tyto osoby kvalitní program zacházení v rámci českého vězeňského systému.


Projekt INTENS realizujeme ve spolupráci s Generálním ředitelstvím vězeňské služby ČR, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) a Národním ústavem duševního zdraví (NÚDZ). Rovněž chceme využít i zkušeností ze zahraničí a připravit program zacházení, který odpilotujeme ve vybraných českých věznicích.

V případě, že se podaří vytvořit a ověřit program s dobrým hodnocením, může na něj navázat tříletý

projekt, jehož cílem bude implementovat a evaluovat nový vězeňský program INTENS pro neparafilní

pachatele sexuálně motivovaných trestných činů do českých věznic.


INTENS


Během dvoudenního setkání jsme se společně zaměřili na aktuální vývoj, tedy co jsme již v rámci projektu udělali, co nás čeká a kam míříme. Jedním z hlavních bodů bylo diskutovat o kompletní podobě a obsahu programu INTENS a probrat se všemi zúčastněnými proces výběru účastníků se zaměřením na jejich motivaci a potřeby.


INTENS


Velkým přínosem byl i vydaný Úplný manuál pro lektory projektu Good-Lives Model (GLM). Více najdete na oficiálních stránkách projektu, které jsme vytvořili. Při tvorbě programu INTENS bychom totiž chtěli vycházet právě z GLM, nicméně některé aktivity odebrat a na druhé straně přidat a inspirovat se z již funkčních a standardizovaných vězeňských programů jako jsou např. GREPP (pro odsouzené za sexuálně motivované trestné činy na dětech) či Parafilik. Rovněž chceme vycházet i ze zkušeností našich německých kolegů, zaměstnanců Věznice Brandenburg  a průkopníků GLM , Stevena Feelgooda a Josease Helmese a kolegů z NÚDZ.


INTENS

Mezi probíranými tématy bylo i zaměření se na odborný personál, členy realizačního týmu - tedy jak pečovat o pečující. Probírali jsme potřeby jednotlivých věznic i členů realizačních týmů, které bychom chtěli v rámci projektu zohlednit.


V rámci tohoto dvoudenního setkání byla vytvořena pracovní skupina k obsahu programu INTENS, kterou tvoří zástupci realizačního týmu z GŘVS, zaměstnanců Věznice Heřmanice, VOLONTÉ CZECH a NÚDZ. Hlavní koordinátorkou pracovní skupiny je Mgr.Kateřina Potyszová z NÚDZ, jejímž úkolem je zúročit dosavadní zkušenosti a garantovat odbornost modulů pro pachatele sexuálně motivovaných trestných činů


Projekt "INTENS", reg. č.: CZ.03.03.01/00/22_021/0001989 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR.Kommentare


bottom of page