top of page

Jak připravit odsouzené na život po propuštění? Mentoring jako nástroj ke snižování recidivy v ČR.

Aktualizováno: 24. 4. 2023

Přispívat ke zlepšení přístupu odsouzených k odpovědnosti, osobnímu rozvoji a k nalezení nového směru po propuštění. To jsou hlavní cíle našich mentorů, pro které jsme za účasti významných odborníků v oblasti vězeňství, vzdělávání a práva, uspořádali sedmidenní školení.

Mentoři budou společně s klienty z 5 zapojených věznic (Jiřice, Kynšperk, Hradec Králové, Světlá nad Sázavou a Všehrdy) řešit nejen jejich přechod z výkonu trestu na svobodu, ale také zpět do běžného života. V případě vězněných osob to znamená zejména jejich zapojení na trhu práce, navázání či udržení kontaktu s rodinou a celkové zlepšování jejich dovedností. Hlavním cílem mentorů je přispět těmito systemickými kroky ke snižování vysoké míry recidivy v ČR.


Na akci vystoupili mj. PhDr. Václav Jiřička, PhD., hlavní psycholog Generálního ředitelství vězeňské služby, PhDr. Alena Marešová, PhD., přední česká odbornice na oblast kriminologie, PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D., ředitelka Věznice Kuřim, Mgr. Květa Kubalová, kaplanka Věznice Rýnovice či Ing. Kateřina Bělková, mediátorka a zakladatelka Školy mediace.
Školení proběhlo ve dnech 21. do 25. 3. 2022 v Praze v rámci realizace našeho nového projektu "VOL Mentorink". Této akce se kromě mentorů zúčastnili i sociální pracovníci z některých věznic.
Projekt "VOL Mentorink" (č. SP-JU1A-004), podpořený v rámci Programu Spravedlnost je spolufinancován z finančního mechanismu EHP/Norska 2014-2021.

Comentários


bottom of page