top of page

Setkávání s rodinou během výkonu trestu může pomoci odsouzeným v lepším začlenění do společnosti

Aktualizováno: 24. 4. 2023

Invisible Walls Kuřim. Cílem tohoto projektu, který ve Věznici Kuřim probíhal od 01.10.2019 do 30.09.2022 byla zejména podpora kontaktu odsouzených otců s jejich rodinami a posílení jejich rodičovských kompetencí. Zejména znovunavázání či prohlubování vztahů s dětmi, manželkami, partnerkami a dalšími členy jejich rodiny.


„Projekt "Neviditelné zdi" byl ve věznici velice úspěšný a těšil se zájmu nejen ze strany odsouzených, ale především ze strany rodinných příslušníků. Tato forma asistovaného setkávání s rodinou a řešení problémů již během výkonu trestu by mohla mít zásadní vliv na funkční vztahy a následnou integraci lidí propouštěných z výkonu trestu. Průběžné výstupy z projektu pak pomáhají lépe veřejně komunikovat dopad výkonu trestu na rodinu odsouzených a zejména na jejich děti. Projekt asistovaných návštěv s rodinami odsouzených se těší odbornému zájmu, byl prezentován například na mezinárodních setkáních, ale i na odborných konferencích v ČR, nebo vysokoškolským studentům sociálních oborů. Informace byly sdíleny i v průběhu 7. ročníku projektu Yellow Ribbon, který šíří osvětu o důležitosti integrace lidí s trestní minulostí a byl tematicky zasvěcen právě dětem vězněných rodičů (www.yellowribbon.cz).“, říká PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.


Projekt "Invisible Walls Kuřim" byl realizován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011429

Více o projektu zde .Comments


bottom of page