top of page

Zvyšování kvalifikace ve výkonu trestu. Ženy z Věznice Světlá nad Sázavou úspěšně absolvovaly kurz

Ve Věznici Světlá nad Sázavou si dne 7.6.2022 převzaly odsouzené ženy osvědčení o absolvování kurzu "Základy práce s MS Office". Účastnice se v rámci tohoto kurzu seznámily s fungováním základních součástí MS Office, konkrétně MS Excel, MS Word a MS PowerPoint. Kurz probíhal v rámci projektu VOL Technické zaměření,Osvědčení ženám předával za Věznici Světlá nad Sázavou plk. Vladimír Jirák, 1.zástupce ředitelky věznice. Za VOLONTÉ pak Zuzana Bejó, výkonná ředitelka pro projektovou činnost, Daniel Kolář, manažer projektu a Marek Král, náš odborný lektor.


Projekt VOL Technické zaměření reaguje na problém nízkokvalifikovaných žen ve výkonu trestu ve věznici Světlá nad Sázavou se zřetelem na ženy z romské menšiny a romského původu. S pracovníky věznice jsme připravili program řešící problematiku zvýšení kvalifikace těchto osob formou profesních kvalifikací a odborných kurzů tak, aby měly ženy možnost lepšího finančního zařazení na trhu práce.


Projekt "VOL Technické zaměření", reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011629, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČRKommentare


bottom of page