top of page

Závěrečná konference GLM: společně o projektu, výsledcích a práci s odsouzenými a propuštěnými

Aktualizováno: 30. 6. 2023

V úterý 27. června 2023 se konala závěrečná konference pilotního projektu "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství" (dále jen GLM), který realizujeme ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR. Akce se uskutečnila v pražském konferenčním sále THE HOTEL FITZGERALD, kde jsme představili výsledky rozsáhlé evaluace projektu a jeho implementaci do systému českého vězeňství. Programem provázela PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.


Dlouhodobý terapeutický program GLM pro odsouzené za násilné trestné činy a probíhal od roku 2019 v 6 pilotních českých věznicích (Jiřice, Kuřim, Kynšperk nad Ohří, Pardubice, Stráž pod Ralskem a Vinařice). Hlavním cílem projektu "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství" je snížit riziko opakovaného páchaní násilí u odsouzených za zvlášť závažné trestné činy.


Níže naleznete shrnutí nejdůležitějších bodů, včetně prezentací ke stažení:konference GLM


Zahájení konference o výsledcích GLM a úvodní slova


Mgr. Lukáš Salivar, ředitel organizace VOLONTÉ CZECH, o.p.s., přivítal účastníky, shrnul základní oblasti působení společnosti a připomněl nutnost, setkávat se společně se zástupci odborné veřejnosti s cílem sdílení zkušeností a nastolování zásadních témat v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče.konference GLM

Následně generální ředitel Vězeňské služby ČR, vrchní státní rada, genmjr. Mgr. Simon Michailidis, MBA, přivítal účastníky konference a poděkoval všem členům realizačního týmu za úspěšné dokončení čtyřleté pilotáže. Během svého projevu zdůraznil důležitost realizace nejen projektu GLM, ale všech podpůrných aktivit, které v českých věznicích probíhají, a to včetně přínosu jak pro samotné odsouzené, tak i pro české vězeňství a celou společnost. Rovněž potvrdil, že po úspěšné pilotáži bude program GLM standardizován v systému českého vězeňství a bude tak rozšířen do dalších věznic.


GLM: v čem je program unikátní a jak byl implementován v českém prostředí


Během dopoledního programu se účastníci konference seznámili s realizačními principy GLM prezentovanými Ing. Mirkou Maťátkovou, MBA, manažerkou projektu. Ta ve své prezentaci shrnula nejen obecné informace o projektu, ale také harmonogram implementace do pilotních věznic, včetně konferencí, odborných akcí a zahraničních cest, které se během realizace konaly.

Jak jsme realizovali projekt GLM_M.Maťátková
.pdf
Stáhnout PDF • 2.67MB


konference GLM

Principy a ideje GLM shrnul ve své prezentaci PhDr. Václav Jiřička, PhD., hlavní psycholog Vězeňské služby a supervizor projektu. Mluvil i o dalších terapeutických směrech a jejich hlavních představitelích, které již fungují řadu let. Svoji prezentaci uvedl větami z Manuálu GLM, který během realizace projektu zpracovali členové pilotních věznic.


"V rámci programu se budete zabývat svým životem, svými cíli a překážkami na cestě k dosažení těchto cílů, kterým se říká rizikové faktory. Pokusíte se vytvořit si život, ve kterém nebudete ubližovat sobě ani druhým. Nenabízíme léčbu, ale program zaměřený na sebekontrolu, sebeřízení. V programu nejde jen o mluvení - je to hlavně terapie, kde se učí a nacvičují nové styly jednání a myšlení. Přejeme Vám hodně úspěchů!"
Principy GLM_V.Jiřička
.pdf
Stáhnout PDF • 1.42MB


Ve svém odpoledním vystoupení shrnul PhDr. Jiřička závěry z Kulatých stolů GLM, které si můžete přečíst v tomto článku.Emoce a jejich význam pro realizaci GLM očima německých odborníků


konference GLM

Následně se slova ujali němečtí terapeuti ze Sociálně terapeutického oddělení (SOThA) Věznice Brandenburg and der Havel, Steven Feelgood a Joseas Helmes, kteří v rámci své prezentace "Emoce a jejich význam pro realizaci GLM" rozebrali dvě hlavní teorie - Teorie základních emocí a Teorie konstruované emoce. Z hlediska GLM hovořili mj. o tom, že při terapiích je klíčové, vyvolávat a všímat si emocí a detailně je ve skupině rozebírat. Účastníci GLM by měli být podporováni v rozšiřování spektra svých emocí a schopnosti jejich regulace.


Naše zkušenosti z GLM_S.Feelgood a J.Helmes
.pdf
Stáhnout PDF • 7.30MB

TERAPIE GLM POHLEDEM...

V rámci realizace GLM vznikl i unikátní soubor výpovědí přímých účastníků ale i těch, kteří za projektem stáli a věří, že má takový program za ostnatými dráty českých věznic smysl. Natáčení "TERAPIE GLM POHLEDEM..." se ujal režisér David Kočár, který stojí také za videem "Očima dítěte" a kameraman Pavel Kopp.


Účastníci konference tak měli možnost, poprvé vidět jedno z natočených videí, ve kterém nejen o GLM promluvil odsouzený účastník programu. Celý soubor výpovědí bude v následujícím období uveřejněn na kanálech VOLONTÉ, jak přítomné informovala během své prezentace Mgr. Lucie Maťátková, advokační pracovník projektu GLM.


Nakolik GLM funguje a co je potřeba, aby fungoval ještě lépe?

V rámci dvou vstupů shrnul Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., evaluátor projektu GLM, účastníkům evaluační proces, konkrétní data, využité metody měření i výsledky rozsáhlé evaluace. Promluvil o jednotlivých efektech programu GLM na účastníky i na celý systém.konference GLM

Díky evaluaci se například ukázalo, že:

 1. účast v programu GLM vede ke snížení rizika agresivního a antisociálního chování,

 2. způsobuje pokles vzteku, protisociálních postojů, negativního vnímání společnost a určitého distancování se od společnosti. Omezuje typicky maskulinní rysy osobnosti, což lze rovněž hodnotit pozitivně v kontextu hypermaskulinního prostředí českých věznic;

 3. potřeba dlouhodobé terapeutické práce s odsouzenými násilníky se ukázala jako vysoce funkční hlavně proto, že prostý výkon trestu člověka nenapravuje, dokonce se u něho zhoršují kriminogenní rizika a osobnostní rysy,

 4. systematickou prací a zajištěním odpovídající podpory dochází u odsouzených k pozitivním změnám, které jsou schopni udržet i po svém propuštění bez nutkání opakovaně páchat zvlášť závažné tresty činy,

 5. práce ve výkonu trestu odnětí svobody nepřekáží, naopak. Je žádoucí, aby účastníci terapie zároveň pracovali - ti, kteří pracují, odpovědněji přistupují k celému procesu GLM.konference GLM

Součastí vystoupení Ing. Kváči byla i doporučení

k ještě lepším výsledkům GLM, vycházející z evaluace projektu. Těmi jsou např.

 1. vytvořit specializované oddíly pro účastníky terapie s maximalizací možnosti souběžného zaměstnání a účastí na terapii,

 2. vyhnout se skupinám složeným převážně z účastníků s nízkým vzděláním a umístit tyto osoby v malém počtu do skupiny s převážně vzdělanějšími účastníky (vzdělanější = alespoň několik tříd střední školy),

 3. rozvíjet systém školení a následné podpory pro terapeuty GLM, zajistit vzájemné diskuze a sdílení zkušeností - neustále připomínat základní principy GLM,

 4. zvyšovat kvalitu měření v rámci odborného zacházení.


Evaluace projektu_V.Kváča
.pdf
Stáhnout PDF • 2.12MBSpecializovaný oddíl GLM ve Věznici Kuřim

Za realizační tým Věznice Kuřim promluvila Mgr. Petra Kubíčková, která ve své prezentaci krátce představila Specializovaný oddíl GLM (SpO) v tamní věznici, který byl otevřen dne 01.05.2022 a stal se tak prvním svého druhu v České republice. Popsala i jednotlivé fáze SpO:

 1. Přípravná - Motivační fáze

 2. Aktivní - Terapeutická fáze

 3. Následná péče

Rovněž shrnula pozitiva i negativa aplikace GLM a celkové realizace projektu i hlavní cíle terapeutického týmu kuřimské věznice a nabídla i výhled toho, co je nyní čeká a čeho chtějí jako tým dosáhnout.


Závěrečná konference GLM_Petra Kubíčková
.pdf
Stáhnout PDF • 1.42MB
Dá se podle GLM skutečně žít i po propuštění?

Součástí programu byl i rozhovor s Jaroslavem, účastníkem programu GLM. Rozhovor vedl Mgr. Pavel Prchal, terapeut ve Věznici Vinařice. Jaroslav již přes 10 let pracuje ve společnosti A-GIGA, s.r.o. , která dlouhodobě působí v oblasti podpory a zaměstnávání odsouzených a propuštěných osob. Aktuálně provozuje i dvě callcentra - jedno ve Věznici Vinařice a druhé ve Věznici Kuřim.


Jaroslav je po svém propuštění z vinařické věznice nedílnou součástí našeho širšího týmu, účastnil se nejen natáčení i v rámci "TERAPIE GLM POHLEDEM", ale i celé řady našich odborných konferencí kde otevřeně hovoří o svém životě za mřížemi i nyní na svobodě.Kriminální recidiva: společenské náklady kriminality


V rámci odpoledního bloku prezentoval Ing. Zdeněk Rosenberg ze společnosti České priority, z.ú. Díky jeho příspěvku "Co stojí společnost kriminální recidiva?" se účastnili konference seznámili s detailním výzkumem nákladů kriminality. Ing. Rosenberg mj. popsal, co jsou tzv. "stínové ceny", co vše do nich zahrnujeme a jak je můžeme dále využívat.

Co společnost stojí kriminální recidiva_České priority z.ú.
.pdf
Stáhnout PDF • 2.55MB
V závěru konference proběhla panelová diskuze s účastníky na téma "Provázanost odborných programů a další penitenciární a postpenitenciární péče: příležitosti rozvoje zdravého systému".
„Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství“ registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Comments


bottom of page