top of page

Prohlídka prvního Specializovaného oddílu GLM v ČR za účasti experta z věznice Brandenburg

Aktualizováno: 7. 3. 2023

Dne 23.02.2023 se ve Věznici Kuřim konala třídenní intervize týmů pilotních věznic, které se zapojily do unikátního projektu "Aplikace Good-Lives-Modelu v českých věznicích" (dále jen GLM). Jedná se o dlouhodobý terapeutický program pro odsouzené za násilnou trestnou činnost s cílem snižovat vysokou míru recidivy v ČR. Setkání se zúčastnil i Joseas Helmes z německé věznice v Brandenburgu, který spolu s ostatními účastníky navštívil první Specializovaný oddíl GLM v České Republice.


Během třídenního setkání ve Věznici Kuřim, která je jednou ze 6 pilotních věznic projektu GLM, řešily realizační týmy zapojených věznic nejen přípravu manuálu GLM, ale také mezi sebou sdílely své zkušenosti nejen ze samotných terapií, ale i z dosavadního průběhu projektu.


Pozvání přijal i Joseas Helmes, náš německý kolega z Věznice Brandenburg. Ten spolu se Stevenem Feelgodem a Ivanem Brčinou aplikují model GLM v německé věznici a od samého počátku spolupracují i na našem projektu pro český vězeňský systém.


Zapojení německých kolegů je pro GLM v českých věznicích klíčové. Ať už od prvotního zaškolení zapojených pracovníků pilotních věznic, tak i po sdílení dosavadních poznatků, úspěchů a nástrah, které s sebou aplikace tohoto terapeutického modelu přináší. Experti z Věznice Brandenburg nám celou dobu projektu poskytují odborné rady a konzultace a s velkým očekáváním sledují dosavadní vyhodnocování aplikace GLM v pilotních českých věznicích.


Hlavním tématem intervize byla prohlídka Specializovaného oddílu GLM, který byl ve Věznici Kuřim otevřen a který se stal vůbec prvním svého druhu v České Republice. Oddíl funguje na hlavních principech a myšlenkách terapeutického programu GLM. Vzhledem k tomu, že průběžnou evaluací již byla prokázána účinnost programu GLM, připravuje se ze strany Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR jeho standardizace v českém vězeňském systému.


Během intervize se účastníci setkali i s ředitelem věznice, PhDr. Petrem Juříčkem, Ph.D. a kromě již zmíněného Specializovaného oddílu GLM absolvovali i řízenou prohlídku celé kuřimské věznice.
Každý účastník projektu GLM musí absolvovat celkem 240 hodin terapií, jedná se tedy o dlouhodobý terapeutický program, jehož hlavním cílem je, snižovat míru násilné trestné činnosti v ČR. GLM je vytvořeno speciálně pro odsouzené za násilnou trestnou činnost a přináší zcela odlišný přístup k násilníkovi s cílem řešení tzv. prizonizace, která mnohdy brání jeho řádnému zapojení zpět do společnosti i na trh práce. Během terapií odsouzení postupně poznávají své já, analyzují své předchozí skutky, a za systematické pomoci vyškolených zaměstnanců věznice hledají jiné způsoby zvládání obtížných životních situací.Projekt "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství", reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČRComments


bottom of page