top of page

Táta za mřížemi: Den otců jako oslava rodinných vazeb a naděje na nový začátek pro odsouzené

V sobotu 10. června se ve Věznici Kynšperk nad Ohří uskutečnil Den otců, který přinesl odsouzeným tátům jedinečnou příležitost strávit čas se svými dětmi a rodinami mimo zdi věznice. První ročník této akce se konal v herním areálu, který jsme společně s věznicí vybudovali jako účinný nástroj podpory a rozvoje rodinných vazeb během výkonu trestu odnětí svobody.


První ročník Dne otců byl součástí našeho projektu "Tady a teď", který realizujeme ve spolupráci s naším partnerem, společností ProEduCo, s.r.o. a finanční podporou Ministerstva spravedlnosti. Hlavním cílem projektu je poskytnout podporu a rozvoj rodinných vazeb odsouzeným otcům, které jim pomáhají při jejich procesu nápravy a mohou tak výrazně přispět ke snížení rizika recidivy po propuštění.


Setkání rodiny mimo zdi věznice


Pro většinu vězněných otců je kontakt se svými dětmi nesmírně důležitým prvkem na cestě ke znovunalezení místa ve společnosti. Proto byl tento den věnován právě jim, aby měli možnost strávit kvalitní čas se svými dětmi a vytvořit vzpomínky, které budou posilovat jejich rodinné vazby i v době, kdy jsou fyzicky odděleni.


Soutěže, interaktivní zábava, divadlo

Celodenní program nabídnul odsouzeným tátům a jejich rodinám velké množství nejrůznějších aktivit, které si užili nejen děti, ale i dospělí. V programu nechyběly soutěže, interaktivní zábava a také představení loutkového amatérského divadla Kahánek.Den otců pro pro odsouzené ve Věznici Kynšperk nad Ohří


Herní areál: prostor pro děti odsouzených otců

Akce se konala v herním areálu, který jsme společně s Věznicí Kynšperk nad Ohří vybudovali v roce 2021 mimo areál věznice. Areál nabízí širokou škálu dětských prvků, jako jsou houpačky, prolézačky a další, které umožňují otcům a jejich dětem strávit společný čas v příjemném prostředí mimo vězeňské zdi. Tato iniciativa je rovněž důležitou součástí podpory odsouzených otců z hlediska udržování a prohlubování rodinných vazeb, které jsou klíčové pro zapojení se do běžného života po propuštění bez další recidivy.

Areál byl vybudován v rámci projektu "Hledáme při pandemii nové formy práce s rodinami odsouzených", reg. č. MSP-25/2021-OEPD-DOTC, financovaného Ministerstvem spravedlnosti.Na další fotografie se můžete podívat v této galerii:
Den otců byl realizován v rámci projektu "TADY A TEĎ", reg. č.: MSP-21/2022-OPRD-DOTC, financovaného Ministerstvem spravedlnosti.


Comments


bottom of page