top of page

Den otců v Ruzyni: Společně se Žlutou stužkou pro posílení rodinných vazeb odsouzených otců s dětmi

V sobotu 7. září 2023 měli vybraní odsouzení z Věznice Ruzyně možnost strávit den se svými rodinami. Den otců proběhl ve Speciální mateřské škole Drahaňská, a to ve spolupráci se Žlutou stužkou, z.s. Podobné akce pro odsouzené otce/matky a jejich děti jsme realizovali i v dalších českých věznicích, pomáháme tak obnovovat a utužovat jejich rodinné i sociální vazby.


Akce nabídla 5 vybraným odsouzeným z Věznice Ruzyně prožít se svými rodinami a dětmi společné chvíle. Pro účastníky byly připraveny nejrůznější zábavné aktivity a bohatý program, a to vše ve spolupráci se Žlutou stužkou, z.s., organizací, která dlouhodobě podporuje odsouzené i jejich rodiny a pořádá i tzv. Běh se žlutou stužkou (Yellow Ribbon Run).


Den otců Ruzyně

Veškeré aktivity byly připraveny tak, abychom otcům, jejich dětem a rodinám zajistily nezapomenutelný den. Pro děti byly připraveny soutěže, výtvarné díly i setkání s živými morčaty. Den otců je skvělým příkladem toho, jak mohou organizace a dobrovolníci pracovat společně, aby vytvořili pozitivní změnu v životech odsouzených osob a jejich rodin.


Cílem těchto tematických dní je nejen obnova, ale i utužování rodinných a sociálních vazeb. Právě rodinné vazby jsou jedním z nejdůležitějších prvků pro zdravý psychický a emocionální vývoj dítěte, a doufáme, že podobné akce umožňují rodinám prožít společné chvíle, na které budou vzpomínat.


Před samotnou akcí proběhly i workshopy vedené Bc. Ivou Barnincovou na téma RODINA, které byly zaměřeny na podporu a posílení rodinných vztahů. Tato část programu byla pro odsouzené otce cennou příležitostí k reflexi a učení se novým dovednostem, které jim mohou pomoci při návratu do rodinného života po propuštění.
Tiskovou zprávu, kterou ke Dni otců vydala Žlutá stužka si můžete stáhnout kliknutím na dokument níže.

TZ_Den otců Věznice Ruzyně
.pdf
Stáhnout PDF • 188KB


Den otců Ruzyně


Den otců byl realizován v rámci projektu "VOL Rodinu", reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_017/0000254, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR.


Commentaires


bottom of page