top of page

Akreditované vzdělávací programy

Nabízíme vzdělávací programy zaměřené na finanční oblast nejen pro sociální pracovníky. 

Úvodní VOL (9).png

Akreditované vzdělávací programy

Nabízíme dva vzdělávací programy, které jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí. Po absolvování získá účastník osvědčení s celostátní platností. 

v_75x75.png

Problematika dluhů z pohledu sociálního pracovníka

Akreditace č. A2021/ 0849-SP/PC/VP

Forma: Prezenční

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Obsah vzdělávacího programu

Účastník získá přehled o základních pojmech v oblasti exekučního práva, o základních subjektech exekučního řízení. Účastníci rovněž získají základní přehled o formách, druzích a způsobech exekuce, co je exekučním titulem a jaké musí mít vlastnosti. Účastník se dále bude orientovat v hlavních fázích exekučního řízení. Dále se účastník seznámí s náklady, které jsou spojeny s exekucí a s tím, kdy je možné exekuci odložit či zastavit. Absolvent rovněž porozumí základům exekucí na peněžitá plnění, především pak srážkám ze mzdy a přikázání pohledávky.

Účastník rovněž získá přehled o základních pojmech a institutech insolvenčního práva a bude se schopen orientovat v zákonné úpravě upravující úpadek a způsobu jeho řešení formou oddlužení, a to včetně výpočtů srážek a nezabavitelné části příjmu dlužníka.

v_75x75.png

Akreditace č. A2021/ 0107-SP/PC

Forma: Prezenční

Rozsah: 16 vyučovacích hodin

 

Obsah vzdělávacího programu

Účastník se seznámí s problematikou dluhů z pohledu sociálního pracovníka (pracovníka v sociálních službách), získá informace k typům dluhů, jejich právnímu důvodu vzniku a vývoji, získá přehled o platné legislativě týkající se dluhové problematiky, získá přehled o soudním a exekučním vymáhání dluhů a možnostech oddlužení a ujasní si svou roli při práci se zadluženým klientem (či dluhy ohroženým), vyjasní si své komunikační možnosti.

V případě zájmu o tyto kurzy nás neváhejte kontaktovat.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

bottom of page