top of page

Věznice Brandenburg and der Havel: setkání s německými terapeuty modelu GLM

Aktualizováno: 3. 4. 2023

Ve dnech 21. - 23.03.2023 se uskutečnila zahraniční cesta do německé Věznice Brandenburg an der Havel, a to v rámci pilotního projektu "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství (dále jen "GLM"). Zástupci týmů jednotlivých pilotních věznic zde řešili sjednocení manuálu GLM , a to za přítomnosti německých terapeutů ze specializovaného oddělení SoThA. Součástí výjezdu bylo i jednání na Ministerstvu spravedlnosti spolkové země Braniborsko v Postupimi, kde jsme mj. představili i závěry z průběžné evaluace projektu.


Hlavní náplní zahraniční cesty bylo setkání s našimi německými kolegy, sjednocení manuálu GLM a prohlídka nejen Věznice Brandenburg and der Havel, ale zejména pak Specializovaného oddělení SoThA. Právě toto oddělení, pod vedením německých terapeutů, funguje na bází GLM.Naši němečtí kolegové, terapeuti Steven Feelgood (na fotografii), Joseas Helmes a Ivan Brčina jsou nedílnou součástí projektu GLM v českém vězeňství a jejich zapojení je pro naše týmy klíčové. Ať už od prvotního zaškolení zapojených pracovníků pilotních věznic, tak i po sdílení dosavadních poznatků, úspěchů a nástrah, které s sebou aplikace tohoto terapeutického modelu přináší. Experti z Věznice Brandenburg nám celou dobu projektu poskytují odborné rady a konzultace a s velkým očekáváním sledují dosavadní vyhodnocování aplikace GLM v pilotních českých věznicích.


V rámci této zahraniční cesty pracovaly české týmy na sjednocení manuálu GLM před konečnou úpravou a vyměňovaly si své zkušenosti a poznatky. Rovněž vyhodnocovaly, jak se liší realizace GLM v českých věznicích od postupů, které jsou aplikovány v týmu SoThA v německé věznici. Pozitiva a negativa hodnotily na základě materiálových i ekonomických možností českého a německého modelu GLM.Během naší návštěvy Věznice Brandenburg jsme představily nejen české vězeňství, ale i implementaci modelu GLM do 6 pilotních věznic, prezentace se ujal hlavní psycholog Vězeňské služby a supervizor projektu GLM, PhDr. Václava Jiřičky, PhD., který během naší cesty zastával i pozici tlumočníka.
Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., evaluátor projektu, zároveň představil i průběžné výsledky probíhající evaluace projektu GLM v 6 pilotních věznicích.Na společném setkání promluvila i ředitelka Věznice Brandenburg, paní Petra Wellnitz. Během prezentace jsme se dozvěděli mnoho informací o složení i fungování německé věznice. Ta vznikla v letech 1927-1935, její rekonstrukce proběhla v roce 2017. Maximální kapacita je stanovena na 327 vězňů, avšak v současné době není naplněna. Na Specializovaném oddělení SoThA je aktuálně umístěno 70 vězňů. Věznice má ubytované vězně na celách po jednom,


Velkou zajímavostí této věznice je i její zahradní činnost, a to na prostoru cca 20 000 m2. Veškeré, zde vypěstované produkty jsou v bio kvalitě a buď putují do vězeňské kuchyně, nebo je možné si je zakoupit před věznicí, a to v prodejně pro veřejnost i zaměstnance věznice.


Dne 23.03.2023 jsme se zúčastnili návštěvy Ministerstva spravedlnosti spolkové země Braniborsko v Postupimi se zástupcem ministryně spravedlnosti a se členy odborů kriminologie a vězeňství. O tomto jednání více zde.
Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství


Každý účastník projektu GLM musí absolvovat celkem 240 hodin terapií, jedná se tedy o dlouhodobý terapeutický program, jehož hlavním cílem je, snižovat míru násilné trestné činnosti v ČR. GLM je vytvořeno speciálně pro odsouzené za násilnou trestnou činnost a přináší zcela odlišný přístup k násilníkovi s cílem řešení tzv. prizonizace, která mnohdy brání jeho řádnému zapojení zpět do společnosti i na trh práce. Během terapií odsouzení postupně poznávají své já, analyzují své předchozí skutky, a za systematické pomoci vyškolených zaměstnanců věznice hledají jiné způsoby zvládání obtížných životních situací.Projekt "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství", reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČRbottom of page