top of page

O GLM a českém vězeňství se zástupci Ministerstva spravedlnosti spolkové země Braniborsko

Aktualizováno: 6. 4. 2023

Ve dnech 21. - 23.03.2023 se uskutečnila zahraniční cesta do německé Věznice Brandenburg an der Havel, a to v rámci pilotního projektu "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství (dále jen "GLM"). Součástí výjezdu bylo i jednání na Ministerstvu spravedlnosti spolkové země Braniborsko v Postupimi.Jednání se za německou stranu zúčastnil zástupce ministryně spravedlnosti a členové odborů kriminologie a vězeňství, za českou stranu pak zástupci společnosti VOLONTÉ CZECH, o.p.s., Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR a realizačních týmů 6 pilotních věznic, ve kterých projekt GLM probíhá.


V rámci jednání jsme představili společnost VOLONTÉ CZECH, dále samotný projekt GLM a jeho implementaci a rovněž i české vězeňství jako takové. Řešili jsme hlavní problémy, se kterými se oblast českého vězeňství potýká a jakým způsobem pracujeme s odsouzenými i propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody. Z úst zástupců německého Ministerstva mj. zaznělo, že spolková vláda si plně uvědomuje negativní vliv trestné činnosti na společnost, a i proto se i oni zaměřují na velmi důslednou práci s pachateli.


Představená strategie německé strany se plně odráží v ekonomickém, materiálním a technickém zabezpečení, ochrany osobnosti vězňů a zaměstnanců, velmi vyspělým technickým zabezpečením, sociálních terapiích a vzdělávacích projektech (mj. rekvalifikace, vzdělávání svářeč, skladové hospodářství, zámečník aj.).


Během jednání jsme také představili průběžné výsledky probíhající evaluace projektu, kde se zatím jasně ukazuje, že model GLM má smysl a skutečně funguje. Kompletní výsledky představí Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., evaluátor projektu, na závěrečné konferenci dne 27.června 2023.


Návštěva Ministerstva spravedlnosti spolkové země Braniborsko proběhla v rámci třídenního výjezdu realizačního týmu GLM do Věznice Brandenburg an der Havel, o kterém si můžete více přečíst zde.


Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství


Každý účastník projektu GLM musí absolvovat celkem 240 hodin terapií, jedná se tedy o dlouhodobý terapeutický program, jehož hlavním cílem je, snižovat míru násilné trestné činnosti v ČR. GLM je vytvořeno speciálně pro odsouzené za násilnou trestnou činnost a přináší zcela odlišný přístup k násilníkovi s cílem řešení tzv. prizonizace, která mnohdy brání jeho řádnému zapojení zpět do společnosti i na trh práce. Během terapií odsouzení postupně poznávají své já, analyzují své předchozí skutky, a za systematické pomoci vyškolených zaměstnanců věznice hledají jiné způsoby zvládání obtížných životních situací.Projekt "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství", reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČRComments


bottom of page