top of page

Dalších 6 odsouzených úspěšně absolvovalo unikátní program GLM

Dne 11.května 2022 jsme se ve Věznici Pardubice zúčastnili slavnostního ukončení 3. kohorty (skupiny) projektu "Aplikace Good-Lives-Model v českém vězeňství" (dále jen GLM). Osvědčení o absolvování tohoto pilotního projektu si odneslo 6 osob, které jsou aktuálně ve výkonu trestu odnětí svobody v pardubické věznici. Cílem projektu GLM je postupné snižování vysoké míry recidivy v České republice.


GLM je unikátní projekt, do kterého se zapojilo celkem šest pilotních věznic (více o projektu zde). Důraz klade zejména na dlouhodobou terapeutickou práci s odsouzenými za násilné trestné činy. Tento projekt je realizován ve třech bězích, v každém běhu pracuje tým s jednou kohortou (skupinou) odsouzených. Účastníci GLM mají za sebou celkem 240 hodin terapií, při kterých postupně poznávají své já, analyzují své předchozí skutky, a za systematické pomoci vyškolených zaměstnanců věznice hledají jiné způsoby zvládání obtížných životních situací.


Na každém slavnostním ukončení kohorty nás nejvíce zajímá zpětná vazba zapojených odsouzených. Jak svoji účast v projektu hodnotí, jaké na sobě pozorují změny a v čem jim účast na terapeutické skupině pomohla? Ptáme se samozřejmě i na to, co jim GLM tzv. dalo a vzalo. Odpovědi zapojených osob jsou ve většině případů podobné. Přes počáteční obavy a ostych se nyní se skupinou a terapeuty velmi obtížně loučí. Chybí jim nejen jejich skupina, ale i prostor, kdy na sobě mohli pracovat. Vědí, že nyní mají budoucnost ve svých rukách a je jen na nich, co s nabytými zkušenostmi udělají. Zda se jimi budou řídit i v budoucnu a zda si nový způsob nahlížení na sebe samého i své činy vybaví i ve složitých situacích, které je mnohdy sváděly k páchaní trestné činnosti. Protože jak řekl jeden z absolventů GLM "ne všechno se musí nutně řešit pěstmi, já se vždycky nadechnu, vzpomenu si na techniky, co mě terapeuti v GLM naučili a jakoukoliv vyhrocenou situaci se snažím vyřešit v klidu, bez násilí".


Po závěrečném předání osvědčení jsme se všemi absolventy projektu GLM probírali kromě dalších poznatků z terapeutického programu i jejich vize do budoucna, co mají po propuštění z výkonu trestu v plánu i jak vidí svůj život na svobodě. Pevně věříme, že se každému z nich jejich plány vyplní a že skutečně vykročí tím správných směrem, aby se do výkonu již znovu nevrátili.Projekt "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství", reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČRCommentaires


bottom of page