top of page

11 odsouzených si převzalo osvědčení o dokončení terapeutického programu

Dne 19.května 2022 jsme se ve Věznici Kuřim zúčastnili slavnostního ukončení 3. kohorty (skupiny) projektu "Aplikace Good-Lives-Model v českém vězeňství" (dále jen GLM). Osvědčení o absolvování tohoto pilotního projektu si odneslo 11 osob, které jsou aktuálně ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Kuřim. Cílem projektu GLM je postupné snižování vysoké míry recidivy v České republice.


GLM je unikátní projekt, do kterého se zapojilo celkem šest pilotních věznic (více o projektu zde). Důraz klade zejména na dlouhodobou terapeutickou práci s odsouzenými za násilné trestné činy. Tento projekt je realizován ve třech bězích, v každém běhu pracuje tým s jednou kohortou (skupinou) odsouzených. Účastníci GLM mají za sebou celkem 240 hodin terapií, při kterých postupně poznávají své já, analyzují své předchozí skutky, a za systematické pomoci vyškolených zaměstnanců věznice hledají jiné způsoby zvládání obtížných životních situací.


Ukončení 3.kohorty se spolu s námi a realizačním týmem věznice zúčastnili i zástupci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Na každém slavnostním předávání osvědčení dáváme ten největší prostor právě odsouzeným, kteří mají možnost zhodnotit nejen celý program GLM, ale zejména srovnat jejich "minulé já" a "nynější já".
Po závěrečném předání osvědčení jsme se všemi absolventy projektu GLM probírali kromě dalších poznatků z terapeutického programu i jejich vize do budoucna, co mají po propuštění z výkonu trestu v plánu i jak vidí svůj život na svobodě. Pevně věříme, že se každému z nich jejich plány vyplní a že skutečně vykročí tím správných směrem, aby se do výkonu již znovu nevrátili.Projekt "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství", reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČRComments


bottom of page