top of page

Jak správně resuscitovat? O praktický kurz první pomoci je mezi odsouzenými velký zájem

Dne 26.7.2022 proběhl ve Věznici Bělušice kurz první pomoci. Účastníci se díky kurzu naučili poskytnout první pomoc při život ohrožujících stavech, například jak postupovat při běžných úrazech jako jsou popáleniny, zlomeniny a krvácející rány.Teorie kurzu byla omezena na nejnutnější minimum, větší důraz byl kladen na praktickou část, kdy si mohli zúčastnění nacvičit resuscitaci dospělých, dětí a kojenců, zásady správného volání pomoci a další praktické nácviky modelových situacích v život ohrožujících situacích. Tyto schopnosti a dovednosti mohou odsouzení využít nejen během výkonu trestu v rámci poskytnutí první pomoci v případě nutnosti svým spoluvězňům, ale především po propuštění na svobodu v rámci rodiny, zaměstnání, ale i běžném životě.Projekt VOL Vzdělání reaguje na aktuální požadavky na trhu práce v Karlovarském a Ústeckém kraji v okolí věznic Kynšperk, Horní Slavkov a Všehrdy a řeší v této souvislosti konkrétní program zaměstnanosti pro cílovou skupinu především nízkokvalifikovaných osob bez praxe ve výkonu trestu odnětí svobody v těchto věznicích.


"VOL Vzdělání", reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012399, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČRComments


bottom of page