top of page

VOL Mentorink: resocializace a reintegrace vězněných osob

Aktualizováno: 24. 4. 2023

K dnešnímu dni se do projektu VOL Mentorink (SP-JU1A-004) zapojilo celkem 57 osob ze všech 5 zapojených věznic. S klienty jsme řešili, kromě obecného mentorinku, dluhové poradenství, pracovní poradenství, možnost práce a ubytování po výstupu z VT, pomoc při navázání kontaktu s rodinou aj. Někteří klienti již absolvovali rekvalifikační kurz na sváření a VZV.
Hlavním cílem projektu je, ve spolupráci se zapojenými věznicemi, partnery a dalšími stakeholdery, vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a reintegraci 150 klientů - podpořit zapojené klienty v pozitivních stránkách jejich rozvoje, aktivovat je k řešení jejich problémů a zabránit tak jejich recidivě. Projekt realizujeme ve spolupráci s norskou společností Åpenhet AS a společností ProEduCo s.r.o.
Projekt VOL Mentorink, č. SP-JU1A-004, podpořený v rámci Programu Spravedlnost, který je spolufinancován z finančního mechanismu EHP/Norska 2014-2021 (www.fondyehp.cz/www.norskefondy.cz,www.eeagrants.org). Poskytovatelem finančních prostředků je Ministerstvo financí.Comments


bottom of page