top of page

Odsouzení otcové opět se svými dětmi

Aktualizováno: 24. 4. 2023

V rámci projektu Invisible Walls Kuřim se uskutečnil Víkend s dětmi, který měl za cíl udržet nebo znovunavázat vazby mezi odsouzeným otcem a jeho rodinou.


Setkání odsouzených otců, kteří jsou aktuálně ve výkonu trestu odnětí svobody, s jejich rodinami proběhlo na venkovním hřišti u Základní školy Jungmannova v Kuřimi. Bohatý program byl sestaven tak, aby si svoji zábavu našly děti všech věkových kategorií. Nejvíce se děti těšily na klaunské vystoupení, do kterého byli zapojeni i odsouzení otcové.


Pro menší děti se stal velkým lákadlem skákací hrad, který si děti velmi užívaly. Další žádanou atrakcí bylo malování na obličej, cukrová vata a malé občerstvení. K dispozici měly děti také sportovní areál s fotbalovým hřištěm, pískovišti, prolézačkami a větší děti si užily i workoutové hřiště.
Víkend s dětmi se konal v rámci probíhajícího projektu "Invisible Walls Kuřim", který je realizován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ. Více o projektu zde .


Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011429


Comments


bottom of page