top of page

Otevření nového zázemí pro děti ve věznici Světlá nad Sázavou

Aktualizováno: 24. 4. 2023

Dne 1.6.2021 organizovala Vězeňská služba České republiky ve věznici Světlá nad Sázavou, za účasti ministryně spravedlnosti, generálního ředitele Vězeňské služby ČR, ředitelky Věznice Světlá nad Sázavou, výkonné ředitelky VOLONTÉ CZECH, hejtmana Kraje Vysočina, starosty obce Světlá a dalších hostů, slavnostní otevření dětského venkovního prostoru pro návštěvy dětí v rámci našeho projektu Mámu potřebuji. Rovněž proběhlo i slavnostní otevření dětského koutku a specializovaného oddílu pro výkon trestu matek nezletilých dětí ve věku do 1 roku.Ve svém projevu generální ředitel P. Dohnal

i ředitelka věznice M. Myšičková vyzdvihli význam dlouhodobého zapojení naší společnosti VOLONTÉ CZECH ve věznici Světlá nad Sázavou, ocenili naše aktivity ve prospěch matek s dětmi, předlužených žen ve VTOS, vzdělávání nízkokvalifikovaných žen, řešení jejich zaměstnání po propuštění aj.Vybrané vybavení venkovního prostoru pro návštěvy dětí bylo zajištěno z našeho pilotního projektu "Mámu potřebuji" (reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011449), financovaného z ESF prostřednictvím OPZ.


Více informací naleznete na stránkách Vězeňské služby zde
Comments


bottom of page