top of page

Včelaři z Věznice Kynšperk nad Ohří. Odsouzení mohou slavit úspěšné absolvování závěrečných zkoušek

Ve dnech 12. a 14.7.2022 proběhly ve Věznici Kynšperk nad Ohří a v SOU Nasavrky závěrečné zkoušky rekvalifikačních kurzů Chovatel včel a Zpracovatel včelích produktů a to jak z praktické i teoretické části. Účastníci kurzů se v jejich průběhu seznámili s chovem a péčí o včelstvo a získáváním a zpracováním včelích produktů.

Rekvalifikační kurzy jsou realizovány v rámci projektu VOL Vzdělání, který reaguje na aktuální požadavky na trhu práce v Karlovarském a Ústeckém kraji v okolí věznic Kynšperk nad Ohří, Horní Slavkov a Všehrdy a řeší v této souvislosti konkrétní program zaměstnanosti pro cílovou skupinu především nízkokvalifikovaných osob bez praxe ve výkonu trestu odnětí svobody v těchto věznicích.


Projekt "VOL Vzdělání", reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012399, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČRコメント


bottom of page