top of page

Mámu potřebuji: úspěšné dokončení unikátního projektu pro odsouzené matky a jejich děti

Aktualizováno: 24. 4. 2023

Ke dni 30.10.2022 byla úspěšně ukončena realizace projektu „Mámu potřebuji“, kde VOLONTÉ CZECH, o.p.s. spolu s Věznicí Světlá nad Sázavou od 1.11.2019 a dalšími zapojenými aktéry včetně dětských domovů, Národního centra pro rodinu, GŘ VS aj. realizovala unikátní projekt zaměřený na pilotní řešení pravidelného kontaktu dětí umístěných v dětských domovech s matkami ve výkonu trestu odnětí svobody, které jsou sociálně slabé.Do projektu bylo zapojeno celkem 128 matek a jejich děti, rodinní příslušníci, opatrovníci či pěstouni. Na realizaci se také podílelo téměř 30 dětských domovů z celé ČR. V rámci vyhodnocení realizovaného projektu a změn u sledované CS matek ve VTOS došlo u 2/3 zapojených osob ke zlepšení jejich přístupu, psychického stavu a motivaci ke změně. Všichni zapojení jsou i nadále v kontaktu s našimi poradci a mentory.

Projekt "Mámu potřebuji" byl realizován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011449.Commentaires


bottom of page