top of page

Od roušky k terapeutickému postoji

Na představení průběžných výsledků realizace pilotního projektu "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství, která se konala dne 26.10.2021 v Praze, vystoupil i Joseas Helmes, náš německý kolega ze Sociálně terapeutického oddělení německé věznice Brandenburg.


Joseas je společně se Steven Feelgoodem a Ivanem Brčinou nedílnou součástí realizace GLM v pilotních českých věznicích. Od úvodního představení jednotlivých procesů tohoto terapeutického modelu, až po účast na školeních, workshopech a dalších aktivitách pro realizační týmy všech šesti zapojených věznic.
"Od roušky k terapeutickému postoji", název prezentace, při které přítomným ukázal nejen to, jak složitá byla opatření při pandemii Covid-19 zvláště během terapií s odsouzenými ve věznici Brandeburg, ale rovněž i realizačním týmům pilotních věznic představil způsoby, jak se s touto situací dokázali s kolegy vypořádat.


Ve svém prezentaci se dále věnoval právě mimickým reakcím, čtyřem úrovním osobnosti v mozku, iluzi směrovosti komunikace a také tzv. embodied communication. V neposlední řadě si položil i otázku, jaké terapeutické nástroje jsou vhodné pro podporu změny, zda máme takové nástroje k dispozici, a pokud ano, jak je máme v praxi používat.

Joseasovi patří za celý realizační tým a pilotní věznice velký dík nejen za účast na prezentaci, ale zejména za celkový přínos našich německých kolegů v rámci realizace GLM v českém vězeňství.
„Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství“ registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Comments


bottom of page