top of page

Věznice Všehrdy: odsouzení zajišťují ve spolupráci s obcí dodávku dřeva pro místní seniory

Dluhové a právní poradenství, tematicky zaměřené kurzy, rekvalifikace či nabídky práce a ubytování pro odsouzené po jejich propuštění z výkonu trestu. Tyto a dalších naše aktivity probíhají ve Věznici Všehrdy již delší dobu. S velkým zájmem však nyní sledujeme spolupráci věznice s obcí Všehrdy.


Věznice využívá trénink odsouzených na rekvalifikační kurz Obsluha motorové pily ke skutečné pomoci, a to v dodávkách dřeva pro místní seniory. Tento příklad výborné spolupráce lze uvést i při hodnocení výstupů našeho projektu VOL Mentorink financovaného z Fondů Norska 2014-2021 v rámci programu SP - Program Spravedlnost.


Dle vyjádření starostky obce Ing. Petry Březinové Věznice Všehrdy s obcí Všehrdy významně spolupracuje a pomáhá tak nejen místním seniorům, ale i celkově napomáhá kulturnímu životu v obci. Pro obec je tato spolupráce hodně důležitá.


Projekt je plánován do dubna 2024, proto věříme, že spolupráce bude úspěšně pokračovat i nadále a bude smysluplná jako doposud.Hlavním cílem projektu je, ve spolupráci se zapojenými věznicemi, partnery a dalšími stakeholdery, vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a reintegraci 150 klientů - podpořit zapojené klienty v pozitivních stránkách jejich rozvoje, aktivovat je k řešení jejich problémů a zabránit tak jejich recidivě. Projekt realizujeme ve spolupráci s norskou společností Åpenhet AS a společností ProEduCo s.r.o.Projekt VOL Mentorink, č. SP-JU1A-004, podpořený v rámci Programu Spravedlnost, který je spolufinancován z finančního mechanismu EHP/Norska 2014-2021 (www.fondyehp.cz/www.norskefondy.cz,www.eeagrants.org). Poskytovatelem finančních prostředků je Ministerstvo financí.Comments


bottom of page