top of page

Slavnostní zahájení projektu "Tlapka v dlani"

Ve čtvrtek 8.8.2019 se naše výkonná ředitelka pro projektovou činnost, Ing. Zuzana Bejó, zúčastnila jako členka poradní komise slavnostního zahájení projektu "Tlapka v dlani". Tento projekt, který bude realizován v Otevřené věznici v Jiřicích, je dalším příkladem toho, jak lze pracovat s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody.


Projekt bude realizován za přispění Ministerstva spravedlnosti ČR, Generálního ředitelství Vězeňské služby, Probační a mediační služby ČR, Školy pro výcvik vodících psů, s.r.o. a dalších. V rámci slavnostního zahájení byla dvěma vybraným odsouzeným předána tříměsíční štěňata, která budou po výcviku sloužit osobám se zdravotním postižením jako vodící psi.Akce se zúčastnili představitelé všech zmíněných institucí, v čele s generálním ředitelem Vězeňské služby ČR, genmjr. PhDr. Petrem Dohnalem, náměstkem ministryně spravedlnosti, JUDr. Jeronýmem Tejcem či ředitelkou Probační a mediační služby, JUDr. Alenou Matouškovou.


VOLONTÉ CZECH o.p.s. dlouhodobě spolupracuje s Věznicí Jiřice v řadě projektů, ve kterých společně připravujeme odsouzené na návrat do společnosti a na trh práce, řešíme jejich vzdělávání, dluhy, pracovní poradenství, nabídky práce, ubytování po propuštění aj. V poslední době jsme pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody uskutečnili také rekvalifikace v oblasti chovu včel a zpracování včelích produktů, dalšího chovatelství, sadařství aj.
Právě získání zájmu o nabízené činnosti a trvalá motivace vede v řadě případů naši cílovou skupinu ke změně jejího chování a odklonu od trestné činnosti.
Comments


bottom of page