top of page

Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty

Aktualizováno: 26. 4. 2023

Ve dnech 30. a 31.3.2023 se ve věznici Světlá nad Sázavou uskutečnilo školení pro pracovníky věznice na téma „PRÁCE S MOTIVACÍ S DĚTSKÝMI A MLADISTVÝMI KLIENTY“, rovněž cílovou skupinu projektu. Školení proběhlo v rámci projektu VOL Rodinu a realizátorem školení byl Institut expertních služeb, Společnost Podané ruce o.p.s.


Školení bylo určeno pro pracovníky věznic, kteří pracují s otci, matkami a mladistvými ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen VTOS) – naší primární cílovou skupinou. Cílem školení bylo přispět k rozvoji jejich kompetencí vedoucí ke snaze podporovat a motivovat klienta k pozitivním změnám chování a vzájemné spolupráci.


Účastníci programu si rozšířili svou odbornou výbavu v oblasti motivace osobnosti, situačního vedení, možných přístupů při práci se skupinou odsouzených vedoucích k celkové pozitivní změně, budováním dobrých vztahů a efektivní, otevřené komunikaci.


Základem školení a přínosem pro účastníky bylo naučit se „umění“ motivovat své klienty při osvojování nových znalostí, respektovat jejich potřeby, posílit jejich individuální aktivitu a předcházet situacím, které by motivaci snižovali.Program byl zaměřen i prakticky s možností vyzkoušet si konkrétní situace a jejich řešení v rámci modelových situací.Projekt "VOL RODINU", reg. č. CZ.03.02.02/00/22_017/0000254, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost Plus a státního rozpočtu ČR

Comments


bottom of page