top of page

Ve Věznici Světlá nad Sázavou pomáhá odsouzeným ženám a jejich dětem nově i rodinný mediátor

Aktualizováno: 24. 4. 2023

Pro matky, odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody, jsou vztahy s jejich dětmi většinou jedním z klíčových témat, která během pobytu ve vězení řeší. A právě touto problematikou se zabývá náš projekt "Mámu potřebuji", jehož hlavním cílem je, aby nedošlo ke zpřetrhání vazeb mezi dětmi a jejich matkami během doby, kdy si odpykávají svůj trest. Realizační tým jsme nově posílili o rodinného mediátora, který matkám pomáhá nejen s komunikací, ale zejména jako podpora při řešení krizových situací a rodinných záležitostí.


V rámci projektu "Mámu potřebuji" se zaměřujeme nejen na nastavení, posilování a udržení kontaktu vězněných matek s jejich dětmi, ale rovněž i na řešení krizových situací a konfliktů. Ty většinou nastávají právě při nastavení a realizaci kontaktů odsouzené matky s dětmi. Proto jsme do týmu nově zařadili rodinného mediátora, který spolu s naší poradkyní pro rodinné právo, JUDr. Bedřiškou Kopoldovou, řeší kauzu, kterou vám níže podrobně představíme.


Odsouzená matka L. má dvě děti ve věku 5 a 7 let. Děti byly do roku 2020 v Dětském domově a následně byly předány do pěstounské péče. Děti s matkou nebyly v žádném kontaktu, na návštěvy do věznice nejezdily a i s pěstouny byla komunikace obtížnější. Pěstounům jsme nabídli, že pro děti zajistíme notebook, aby se s matkou mohly spojit přes SKYPE, ale ani o tuto možnost nejevili zájem.

  • Naše klientka (biologická matka dětí) se proto obrátila na soud a žádala touto cestou o úpravu styku se svými dětmi.

  • Na základě kladného vyjádření psycholožky z Věznice Světlá nad Sázavou byl domluveno, že JUDr. Kopoldová bude klientku zastupovat u soudu, a to na základě plné moci.

  • Byl vypracován znalecký posudek z oboru psychologie, ve kterém znalkyně doporučovala styk klienty s dětmi formou návštěv ve věznici či telefonickými a online hovory.

  • Následně byla soudem schválena dohoda mezi pěstouny, OSPODem a matkou o tom, že se návštěvy ve věznici budou konat 1x za 2 měsíce a dále, že pěstouni budou matce zasílat o dětech průběžné zprávy.

Matka má velký zájem a ve věznici Světlá nad Sázavou úzce spolupracuje jak se sociální pracovnicí, tak i s psycholožkou. Na každé setkání se svými dětmi se aktivně připravuje, vyrábí jim dárky apod. Přesto je navázání vzájemného vztahu velmi složité. Nyní se blíží datum jejího propuštění, klienta se nechce vracet do místa trvalého bydliště, ale do blízkosti bydliště pěstounů jejích dětí, dokud se jí nepodaří převzít děti do své péče. V tuto chvíli řešíme současně její ubytování a zaměstnání ve Východočeském kraji a jsme připraveni matce i nadále pomáhat, především v posílení vztahů se svými dětmi.Projekt "Mámu potřebuji", který je realizován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X//0.0/0.0/17_076/0011449


Comments


bottom of page