top of page

Ve Věznici Všehrdy proběhl rekvalifikační kurz na obsluhu motorových pil pro odsouzené

Dne 19.4.2022 proběhl ve Věznici Všehrdy rekvalifikační kurz pro odsouzené – Obsluha motorové pily. Rekvalifikační kurz jsme realizovali společně s Věznicí Všehrdy, v rámci projektu VOL Mentorink, Program spravedlnost.Kurzu se zúčastnilo celkem 5 odsouzených včetně 2 mladistvých. Kurz probíhal po dohodě s ředitelem Věznice Všehrdy a starostky obce Všehrdy, Ing. Petry Březinové, v přilehlém lese v obci Všehrdy. Instruktor nejdříve odsouzené seznámil s obsluhou a manipulací s motorovou pilou a bezpečnostními pravidly. Následovala praktická část a kurz byl zakončen závěrečným testem.Všem úspěšným absolventům byl vydán akreditační certifikát. Pro velký zájem z řad odsouzených o získání rekvalifikačních osvědčeních bude kurz Obsluha motorové pily znovu na konci prázdnin.Hlavním cílem projektu je, ve spolupráci se zapojenými věznicemi, partnery a dalšími stakeholdery, vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a reintegraci 150 klientů - podpořit zapojené klienty v pozitivních stránkách jejich rozvoje, aktivovat je k řešení jejich problémů a zabránit tak jejich recidivě. Projekt realizujeme ve spolupráci s norskou společností Åpenhet AS a společností ProEduCo s.r.o.Projekt VOL Mentorink, č. SP-JU1A-004, podpořený v rámci Programu Spravedlnost, který je spolufinancován z finančního mechanismu EHP/Norska 2014-2021 (www.fondyehp.cz/www.norskefondy.cz,www.eeagrants.org). Poskytovatelem finančních prostředků je Ministerstvo financí.Comments


bottom of page