top of page

Zhodnocení projektu slovy ředitelky věznice Světlá nad Sázavou

Aktualizováno: 24. 4. 2023

Ke dni 30.10.2022 byla úspěšně ukončena realizace projektu „Mámu potřebuji“, kde VOLONTÉ CZECH, o.p.s. spolu s Věznicí Světlá nad Sázavou od 1.11.2019 a dalšími zapojenými aktéry včetně dětských domovů, Národního centra pro rodinu, GŘ VS aj. realizovala unikátní projekt zaměřený na pilotní řešení pravidelného kontaktu dětí umístěných v dětských domovech s matkami ve výkonu trestu odnětí svobody, které jsou sociálně slabé.Ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou, brig.gen. Mgr. Monika Myšičková, zhodnotila náš společný projekt Mámu potřebuji v dopise, který si níže můžete přečíst:Zhodnocení projektu „Mámu potřebuji“ CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011449


Dne 1. listopadu 2019 byl ve Věznici Světlá nad Sázavou ve spolupráci s VOLONTÉ CZECH, o.p.s. zahájen unikátní dvouletý projekt „Mámu potřebuji“. Z důvodu šíření onemocnění COVID-19 došlo k jeho prodloužení až do roku listopadu 2022. Jeho cílem bylo v sociálně slabých rodinách udržet pravidelný kontakt dětí s jejich matkami, které se nacházely ve výkonu trestu odnětí svobody a tím pomoci zachovat citové vazby. Do projektu jsme se zapojili, protože doposud nebyl systémově uchopen pravidelný kontakt vězněných matek s jejich dětmi a rodinou. Právě nesystémové řešení vzájemných kontaktů a následné odcizení matek od dětí mohou způsobit narušování rodinných vazeb a rolí.

Ohledně zapojení do projektu oslovila věznice všechny dětské domovy a výchovné ústavy napříč republikou. Zájem zapojit se mělo 56 těchto zařízení, 21 z nich pak 29. října 2019 přijelo do věznice, aby se seznámilo nejen s projektem, ale také s životem vězněných matek. Setkání se zúčastnili i zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina z OSPOD a odboru sociálních věcí a dále ministerstva práce a sociálních věcí z oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání.

Projekt byl rozčleněn do tří rovin - návštěvy sociálně slabých rodin a návštěvy dětí z dětských domovů a výchovných ústavů, realizace Skype hovorů odsouzených matek s dětmi v dětských domovech a výchovných ústavech a organizace Dětských dní pro odsouzené matky a děti. Ty se konaly mimo areál věznice. Součástí projektu byly i poradenské služby - právní a dluhové poradenství, aktivita Posilování rodičovských kompetencí matek, realizovaná pracovnicí Národního centra pro rodinu. Z projektu bylo, pro zlepšení prostředí ve věznici v prostorách, kde jsou návštěvy matek s dětmi realizovány, financováno rovněž vybavení dětských koutků a venkovního dětského hřiště.

Zájem ze strany odsouzených zapojit se do projektu byl vysoký. Stanovené cíle se nám podařilo dosáhnout. Spolupráce s dětskými domovy a výchovnými ústavy byla na velmi dobré úrovni. Zapojené odsouzené hodnotily aktivity nabízené v tomto projektu kladně. Můžeme tedy projekt vyhodnotit, jako projekt v němž se dosáhlo naplnění hlavního cíle, a to udržení citových vazeb mezi matkou a dítětem, aktivní řešení problémů dětí v průběhu uvěznění matky a příprava na propuštění z výkonu trestu s minimalizací recidivy.vrchní rada

brig. gen. Mgr. Monika Myšičková

ředitelka věznice

Projekt "Mámu potřebuji" byl realizován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011449.Comments


bottom of page