top of page

Profesní kvalifikace pro vězněné ženy

Projekt VOL Technické zaměření, je určen nízkokvalifikovaným ženám (se zaměřením na ženy z romské menšiny), které si odpykávají trest odnětí svobody ve věznici Světlá nad Sázavou. Hlavním cílem je podílet se na zvýšení profesní kvalifikace a lepšího finančního zařazení na trhu práce pro trestané ženy.


Dne 15.07.2021 proběhly závěrečné zkoušky profesní kvalifikace "Údržba veřejné zeleně"*. Při teoretických i praktických zkouškách uspělo prvních 9 odsouzených žen z věznice Světlá nad Sázavou.
*Údržba veřejné zeleně - kód kvalifikačního standardu: 41-033-E na SOŠ, SOÚ a ZŠ Třešť, disponující akreditací na provádění zkoušek.


Projekt "VOL Technické zaměření", reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011629, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


bottom of page