top of page

Podpora vzdělávání pro všechny: přínosy našich projektů financovaných z OPZ a OPZ plus

Dne 07.06.2023 jsme se účastnili Konference Operačních programů Zaměstnanost a Zaměstnanost plus, kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v pražském hotelu Artemis. Cílem této konference bylo informovat veřejnost o výsledcích a pozitivních dopadech Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) a o spuštění programu Zaměstnanost plus (dále jen OPZ plus). V rámci akce jsme prezentovali přínosy našich projektů pro cílovou skupinu.


V rámci této konference jsme přítomným prezentovali nejen naši společnost a oblasti, ve kterých dlouhodobě působíme, ale hlavně přínosy, které s sebou naše realizované projekty z těchto výzev přinesly a stále přináší. Jedná se zejména o pozitivní dopady na cílové skupiny v daných projektech i přínosy pro celou společnost.


V rámci naší prezentace "Podpora dalšího vzdělávání:přínosy pro všechny" jsme účastníkům konference shrnuli přínosy projektů OPZ, které VOLONTÉ CZECH, o.p.s. realizovalo, v číslech.

Do projektů, financovaných z OPZ, bylo celkem zapojeno 6 250 osob, z toho:

  • 2 650 osob získalo pracovní poradenství (42%)

  • 1 588 osob si zvýšilo profesní kvalifikaci (25%)

  • 194 osob po propuštění vyzvednuto a ubytováno

  • 117 osob po propuštění zaměstnáno u partnerů

  • 4 264 osob zapojených do dluhového poradenství

  • 604 podaných insolvencí

Rovněž jsme hovořili o všech našich odborných kurzech, včetně těch rekvalifikačních, které našim klientům nabízíme a dále i o možnostech uplatnění na trhu práce pro osoby, které jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody.Comments


bottom of page