top of page

Představení průběžných výsledků realizace projektu GLM

Dne 26.10.2021 byly v pražském Hotelu Alwyn představeny výsledky realizace pilotního projektu "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství", dále jen GLM. Prezentace ze zúčastnili zástupci z Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR (dále jen GŘVS), zapojených věznic, Ministerstva práce a sociálních věcí a odborné veřejnosti. Projekt probíhá ve věznicích Jiřice, Pardubice, Kuřim, Kynšperk nad Ohří, Vinařice a Stráž pod Ralskem.


Prezentace těchto pilotních věznic mapovaly nejen aktuální stav po ukončení 2.kohorty (skupiny), ale rovněž ukázaly i to, jak probíhala realizace během pandemie Covid-19. Výstupy zástupců realizačních týmů věznic byly také doplněny fotografiemi a ukázkami tvorby odsouzených účastníků terapií.
Na úvod poděkoval PhDr. Václav Jiřička, PhD., hlavní psycholog GŘVS a supervizor projektu GLM, všem realizačním týmům zapojených věznic nejen za úspěšné dokončení dvou kohort, ale zejména za jejich dosavadní práci a nasazení, se kterým k realizaci projektu přistupují.


Hlavní evaluátor projektu, Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., představil přítomným nejen celý proces evaluace a použitých metod, ale rovněž i hlavní závěrů průběžné evaluace po ukončení 1. a 2. kohorty. Například se ukázalo, že:

  1. GLM má pozitivní efekty. Způsobuje pokles vzteku, protisociálních postojů, negativního vnímání společnost a určitého distancování se od společnosti. Omezuje typicky maskulinní rysy osobnosti, což lze rovněž hodnotit pozitivně v kontextu hypermaskulinního prostředí českých věznic;

  2. ti, kteří by terapii možná potřebovali nejvíc, z ní vypadávají - nejsou na GLM připraveni (nebo GLM není připraveno na ně);

  3. práce ve výkonu trestu odnětí svobody nepřekáží, naopak. Je žádoucí, aby účastníci terapie zároveň pracovali - ti, kteří pracují, odpovědněji přistupují k celému procesu GLM.V pražském Hotelu Alwyn vystoupil i Joseas Helmes, pracovník Sociálně terapeutického oddělení z německé Věznice Brandenbug, který spolu se svými kolegy tvoří nedílnou součást projektu GLM, a to v rámci školení, workshopů a dalších podpůrných aktivit pro realizační týmy zapojených věznic.Jak na projekt GLM reagují samotní účastníci projektu, tedy odsouzení za násilné trestné činy? Co jim účast přinesla a jak terapie zpětně hodnotí? Na tyto i další otázky odpověděla přítomným Mgr. Lucie Maťátková, která v rámci projektu řeší plnění advokační strategie. Během krátkého videa zprostředkovala účastníkům zpětné vazby ze zapojených věznic.

„Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství“ registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Comments


bottom of page