top of page

Zástupci věznic připravují nový manuál pro práci s odsouzenými

Aktualizováno: 20. 4. 2022

Jiřice, Kuřim, Kynšperk nad Ohří, Pardubice, Stráž pod Ralskem a Vinařice. Šest pilotních věznic, které se zapojily do unikátního projektu "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství" (dále jen GLM). Zástupci těchto věznic mají nyní přes sebou přípravu aktualizovaného manuálu pro práci s účastníky projektu.

Projekt GLM je dlouhodobý terapeutický program, který je určen pro pachatele násilné trestné činnosti. V tomto programu jde především o zvládání impulzního chování tak, aby se tyto osoby dokázaly začlenit zpět do společnosti. Cílem GLM je postupně snižovat vysokou míru recidivy u násilné trestné činnosti,


První setkání pracovní skupiny se uskutečnilo 31.03.2022 ve VOLONTÉ s cílem, předat si zkušenosti s prací s dosavadním manuálem, který jsme převzali od našich německým kolegů ze Sociálně terapeutického oddělení německé věznice Brandenburg. Společným cílem zaměstnanců jednotlivých věznic je vytvoření aktualizované verze manuálu, a to na základě dosavadní praxe, zkušeností a podnětů, které se během realizace projektu objevily. Setkání se konalo i za účasti hlavního psychologa Vězeňské služby a supervizora projektu GLM, PhDr. Václava Jiřičky, PhD.,Projekt "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství", reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081, je financován

z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Comments


bottom of page