top of page

Setkání se soudci a státními zástupci v Brně: Představení programu pro odsouzené násilníky

Dne 2. 5. 2023 jsme v Brně uspořádali setkání soudců a státních zástupců Okresního soudu Brno-venkov, kde jsme prezentovali jediný dlouhodobý terapeutický program, který je vytvořen speciálně pro odsouzené za násilnou trestnou činnost. Hlavním cílem programu Good-Lives-Model (dále jen GLM) je snižování recidivy v ČR. Jednání se zúčastnili i zástupci našich partnerských organizací A-GIGA a Šance P.R.O.


Hlavním cílem tohoto setkání bylo seznámit soudce a státní zástupce Okresního soudu Brno-venkov nejen s obsahem GLM a mírou zapojení odsouzených, ale rovněž s dosavadními výsledky rozsáhlé evaluace projektu. Jednání se zúčastnili i zástupci z Věznice Kuřim, jako jedné ze 6 pilotních věznic, ve kterém program probíhá. Ti představili nově vzniklý Specializovaný oddíl GLM, který během realizace projektu vzniknul právě v kuřimské věznice a který je první svého druhu v ČR.

Každý účastník programu GLM musí absolvovat celkem 240 hodin terapií, jedná se tedy o dlouhodobý terapeutický program, jehož hlavním cílem je, snižovat míru násilné trestné činnosti v ČR. GLM je vytvořeno speciálně pro odsouzené za násilnou trestnou činnost a přináší zcela odlišný přístup k násilníkovi s cílem řešení tzv. prizonizace, která mnohdy brání jeho řádnému zapojení zpět do společnosti i na trh práce. Během terapií odsouzení postupně poznávají své já, analyzují své předchozí skutky, a za systematické pomoci vyškolených zaměstnanců věznice hledají jiné způsoby zvládání obtížných životních situací.


V rámci prezentace jsme také přiblížili spolupráci s našimi partnery, neziskovou organizací Šance P.R.O. a společností A-GIGA, která zaměstnává odsouzené v call centrech ve věznicích Kuřim a Vinařice. Partnerem projektu je Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, které plánuje standardizovat program GLM v systému českého vězeňství.

Za podobná setkání se zástupci veřejného sektoru jsme velmi rádi, jelikož můžeme nejen společně diskutovat o klíčových tématech v oblasti vězeňství, ale rovněž můžeme poukázat na aktivity, které společně s Vězeňskou službou a našimi partnery realizujeme, a to nejen pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.


Projekt "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství", reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČRComments


bottom of page