top of page

Rodiče ve vězení, v hlavě spoustu otázek. Jak děti citlivě připravit na novou situaci?

Aktualizováno: 24. 4. 2023

V České republice žije přibližně 40 tisíc dětí zasažených trestnou činností svých rodičů. Těmto dětem i ostatním rodinným příslušníkům říkáme neviditelné oběti trestných činů. Kromě komplexní práce přímo s odsouzenými se v posledních letech stále více zaměřujeme i na rodiny našich klientů, zejména pak na jejich děti.


V situaci, kdy rodič nastoupí do výkonu trestu odnětí svobody, trpí nejvíce právě děti. Ti vzniklou situaci mnohdy nechápou, potřebují od zbytku rodiny nejen vysvětlení, ale i ujištění, že vztah a kontakt s uvězněným rodičem nekončí. Rovněž jsou často obětmi šikany ze strany svého okolí.


Projekt "Očima dítěte", který realizujeme s Generálním ředitelstvím vězeňské služby, se proto přímo zaměřuje na navázání, posilování a udržení kontaktu rodičů ve výkonu trestu s nezletilým dítětem.


Ve spolupráci s režisérem Davidem Kočárem, hercem Petrem Čtvrtníčkem a Věznicí Kuřim vzniklo krátké video, které má za cíl připravit citlivou formou dítě na nově vzniklou situaci. Ukázat dítěti, že v této situaci není samo a že totožné pocity prožívají spolu s ním i jiné děti.VOLONTÉ CZECH se dlouhodobě zaměřuje na pomoc osobám ve výkonu trestu odnětí svobody i po propuštění. Vytvořili jsme komplexní program pomoci, který kromě řešení dluhové situace klientů obsahuje vzdělávací/rekvalifikační kurzy i zajištění ubytování a práce po propuštění. Aktuálně působíme ve 32 českých věznicích s cílem, postupně snižovat vysokou míru recidivy v ČR.


NEODSUZUJEME ODSOUZENÉ. DÁVÁME JIM DRUHOU ŠANCI!
Video bylo vytvořeno během realizace projektu "Očima dítěte", za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti v rámci dotačního titulu Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody pro rok 2021. Registrační číslo projektu: č. 21/2020-OEPD-DOTC


Comments


bottom of page