top of page

Slavnostní křest nové knihy o českém vězeňství

Aktualizováno: 23. 5. 2022

V Praze proběhl dne 10. května slavnostní křest knihy "České vězeňství". Jedním z autorů této publikace je kromě Jakuba Drápala a Terezy Raszkové i hlavní psycholog Vězeňské služby PhDr. Václav Jiřička, PhD., se kterým úzce spolupracujeme v rámci pilotního projektu "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství".


Pozvání na tuto akci jsme velmi rádi přijali, nejen kvůli naší úzké spolupráci s panem Jiřičkou, ale také proto, že tématem vězeňství se dlouhodobě zabýváme nejen v rámci našich projektů.


Kniha "České vězeňství" představuje teoretické i praktické poznatky o této oblasti. Zaměřuje se na klíčové aspekty výkonu trestu odnětí svobody, právní předpisy i mechanismy a popisuje vězeňský režim. Dále jsou v publikaci představeny i jednotlivé pozice vězeňského personálu. Kniha je vhodná nejen pro odborníky, ale také pro nové pracovníky ve vězeňství, studenty i veřejnost. Vydavatelem knihy je Wolters Kluwer ČR, a. s.Comments


bottom of page