top of page

INTENS: První schůzka realizačního týmu a nastavení harmonogramu pilotního projektu pro pachatele sexuálně motivovaných trestných činů

Dne 31.05.2023 proběhla úvodní schůzka realizačního týmu našeho pilotního projektu INTENS. Hlavním cílem je zmírnit dopady a následnou recidivu u neparafilních pachatelů sexuálně motivovaných trestných činů a vytvořit pro tyto osoby kvalitní program zacházení v rámci českého vězeňského systému.


Projekt INTENS realizujeme ve spolupráci s Generálním ředitelstvím vězeňské služby ČR, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) a Národním ústavem duševního zdraví (NÚDZ). Rovněž chceme využít i zkušeností ze zahraničí a připravit program zacházení, který odpilotujeme ve 4 pilotních věznicich.


Schůzky se kromě realizačního týmu, včetně zástupců z jednotlivých pilotních věznic, zúčastnili i zástupci z GŘVS, IKSP a NÚDZ. Společně jsme nastavili harmonogram realizace projektu a hlavní cíle, kterých chceme v rámci INTENS dosáhnout. Rovněž jsme pevně ukotvili jednotlivé role v rámci týmu a probírali jsme, jakým způsobem budeme v rámci evaluace měřit data, abychom dosáhli maximální validity.


V případě, že se podaří vytvořit a ověřit program s dobrým hodnocením, může na něj navázat tříletý

projekt, jehož cílem bude implementovat a evaluovat nový vězeňský program INTENS pro neparafilní

pachatele sexuálně motivovaných trestných činů do českých věznic.Projekt "INTENS", reg. č.: CZ.03.03.01/00/22_021/0001989 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR.Comments


bottom of page