top of page

Venkovní hřiště pro děti odsouzených

Aktualizováno: 24. 4. 2023

V rámci projektu Invisible Walls Kuřim vybavujeme chráněný venkovní prostor věznice Kuřim tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám dětí různého věku a aby byl zajištěn bezpečný a klidný prostor během návštěv rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody.Cílem projektu Insivible Walls Kuřim je zejména podpora kontaktu odsouzených otců s jejich rodinami a posílení jejich rodičovských kompetencí. Zejména znovunavázání či prohlubování vztahů s dětmi, manželkami, partnerkami a dalšími členy jejich rodiny.Projekt "Invisible Walls Kuřim" je realizován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011429

Více o projektu zde .Comentarios


bottom of page