top of page

Hračky, vyrobené odsouzenými z Věznice Všehrdy nadchly děti z Ústeckého kraje

Věznice Všehrdy: V posledním týdnu školního roku navštívila zástupkyně neziskové organizace VOLONTÉ, paní Iva Barnincová všehrdskou věznici, potažmo její Školské vzdělávací středisko, aby již po třetí převzala dar od místních truhlářských učňů ve formě ručně vyráběných dřevěných hraček.


V minulosti se jednalo o projekt „Život v kufříku“, kdy hračky končily u opuštěných dětí z kojeneckých ústavů, letos jednu várku všehrdských hraček převzala Mateřská škola Vojanova, z Ústí nad Labem. Děti včetně jejich učitelek byly nadšeny hračkami, vyráběnými v rámci odborného výcviku, z nichž každá je opravdový originál a tak trochu se vymykají v dnešní přetechnizované době, kdy hlavním zdrojem zábavy je pro děti tablet nebo notebook.


hračky pro děti od odsouzených


Spolupráce s neziskovou organizací VOLONTÉ CZECH, o.p.s. tak opět pokračuje a dostala nový rozměr. Učni ze všehrdského školského vzdělávacího střediska (ŠVS) tak vrací služby, které pro ně VOLONTÉ CZECH, o.p.s. připravuje. Jsou to především svářečské kurzy, ale letos to byl i nový kurz obsluhy vysokozdvižného vozíku a připravuje se kurz obsluhy motorové pily, který jistě učni truhlářského řemesla využijí pro svojí další praxi.


hračky pro děti od odsouzených


ŠVS Všehrdy je jedním z deseti odloučených středisek SOU Vězeňské služby ČR v rámci celé republiky, kde se mohou odsouzení muži (ve Všehrdech i mladiství) vyučit v dnes tolik žádaných řemeslech. Ve Všehrdské věznici se v současné době mohou vyučit jako elektrikáři a truhláři nebo získat certifikát v akreditovaném kurzu zámečník. Právě naši truhláři s VOLONTÉ CZECH, o.p.s. dlouhodobě spolupracují k oboustranné spokojenosti všech zúčastněných. Spokojená může být i naše veřejnost, kdy vidí snahu odsouzených mužů splatit naší společnosti alespoň část svých dluhů a hříchů.


Autorem článku je Mgr. Libor Řezníček, vedoucí ŠVS Věznice VšehrdyKommentare


bottom of page