top of page

Společně pro větší podporu rodin odsouzených: Nové logo a první společný workshop v rámci Erasmus+

Jsme rádi, že vám můžeme představit novinky ohledně našeho projektu "Společně pro větší podporu rodin odsouzených", který realizujeme ve spolupráci s organizací Gramigna OdV v rámci programu Erasmus+. Naším společným cílem je poskytnout podporu rodinám odsouzených a vyvinout vhodné metody práce s touto cílovou skupinou.


Jedním z našich hlavních cílů je zhodnotit stávající metody práce s rodinami odsouzených a vytvořit komplexní metodiku pro práci s odsouzenými k výkonu trestu odnětí svobody a jejich rodinami. Tuto metodiku budou moci využívat sociální pracovníci, vychovatelé ve věznicích a pracovníci neziskových organizací, kteří podporují rodiny vězňů prostřednictvím práce s rodinami odsouzených, doprovázením a podporou. Tato práce má přímý pozitivní dopad na celkový well-being této cílové skupiny.


V rámci projektu jsme také odstartovali novou vizuální identitu, včetně našeho nového loga projektu Společně pro větší podporu rodin odsouzených/ Together for greater support for families of convicts, které symbolizuje společné úsilí a závazek, poskytovat rodinám odsouzených lepší podporu a pomoc.

Společně pro větší podporu rodin odsouzených - Erasmus+

Připravujeme se na náš první společný workshop, který se uskuteční dne 25. října 2023 v Praze za účasti našeho italského partnera, organizaci Gramigna OdV. V rámci setkání se budeme věnovat diskuzi, výměně zkušeností a plánování dalších kroků naší spolupráce, abychom mohli společně zlepšovat životy rodin odsouzených a zvýšit povědomí veřejnosti o jejich situaci a problémech spojených se stigmatizací ve společnosti.Projekt Společně pro větší podporu rodin odsouzených/Together for greater support for families of convicts, (registrační číslo: 2022-2-CZ01-KA210-ADU-000101184), je realizován v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 2: Partnerství pro spolupráci. Informace o projektu


Comments


bottom of page