top of page

Setkání s rodinou očima táty/vězně

Aktualizováno: 24. 4. 2023

V rámci projektu Invisible Walls Kuřim se uskutečnil Víkend s dětmi, který měl za cíl udržet nebo znovunavázat vazby mezi odsouzeným otcem a jeho rodinou. Setkání odsouzených otců, kteří jsou aktuálně ve výkonu trestu odnětí svobody, s jejich rodinami proběhlo na venkovním hřišti u Základní školy Jungmannova v Kuřimi.


Proč jsou akce jako tyto důležité? Toto je dopis jednoho odsouzeného, který se díky této akci mohl setkat se svou rodinou.Víkend s dětmi se konal v rámci probíhajícího projektu "Invisible Walls Kuřim", který je realizován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ. Více o projektu zde .


Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011429Commentaires


bottom of page