top of page

Beseda se žáky o výkonu trestu odnětí svobody, drogové minulosti a novém životě

Život ve vězení, drogová minulosti a život po propuštění z výkonu trestu. Tato a další témata byla předmětem besedy se žáky Základní školy v Mnichově Hradišti. Přednášející je klientka našeho projektu VOL Změnu, se kterou jsme začali spolupracovat během jejího trestu ve Věznici Světlá nad Sázavou a pokračujeme i po jejím propuštění.Žáky nejvíce zajímalo téma věznice. Jaké to ve věznici je, jak probíhá každý den a samozřejmě i důvod, proč se přednášející do výkonu trestu dostala. Důvodem byly drogy, proto se část besedy nesla v tomto duchu, kdy přednášející popisovala nástrahy a problémy, které s sebou užívání drog přináší.


Beseda byla realizována v rámci projektu VOL Změnu, který reaguje na genderovou nerovnováhu na trhu práce a zaměřuje se zejména na nízkokvalifikované ženy a ty, které se na trh práce vracejí po mateřské či rodičovské dovolené. Cílem je, aby mohly postoupit ve svém kariérním růstu a získat tak i vyšší finanční ohodnocení.
Naše klientka získala v rámci projektu VOL Změnu během výkonu trestu ve Věznici Světlá nad Sázavou mj. i rekvalifikaci na obsluhu motorových pil, křovinořezů a sekaček. Po propuštění jsme jí zařídili nejen práci, ale i ubytování, aby se mohla co nejlépe začlenit zpět do společnosti.
Projekt "VOL Změnu", reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011627, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČRComments


bottom of page