top of page

Komunitní centrum Karlín

V našem Komunitním centru v pražském Karlíně řešíme především dluhovou a finanční problematiku, ale nabízíme i právní pomoc, řešení pracovních záležitostí, pedagogicko-psychologické konzultace, problémy v rodině atd. Rovněž u nás probíhají pravidelné besedy, které jsou buď vedeny odborníkem na konkrétní téma, nebo samotnými klienty, kteří se tak aktivně podílejí na realizaci aktivit v rámci projektu.

 

V případě potřeby předáváme našim klientům potravinové a hygienické balíčky na překlenutí období bez příjmu sociálních dávek.

Všechny aktivity jsou poskytovány ZDARMA.

Pro více informací kontaktujte koordinátora projektu, Mgr. Milana Cmára.

telefon: 223 550 060

e-mail: m.cmar@seznam.cz

Více informací ohledně tohoto projektu (Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín  (reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000688) naleznete zde. 

bottom of page